Toelating quad

Wil u in Antwerpen met een quad rijden op de stadswegen? Dan moet u een toelating vragen. 

Aanvragen en documenten:

Toelating quad

Via dit formulier kan u een toelating krijgen voor een quad.

Aanvraag starten

Algemene regels voor quads

​Er geldt een verbod om met een quad te rijden in de bebouwde kom. Op gewestwegen mag u wel met een quad rijden om naar andere gemeentes te geraken.

Het verbod wordt aangeduid met het verbodsbord C6. Daaronder hangt een bord 'uitgezonderd vergunninghouders'.

In uitzonderlijke gevallen krijgt u een toelating om met een quad op de stadswegen te rijden.

  • om medische redenen
  • omdat u een specifiek beroep uitoefent
  • om andere gegronde redenen

Hoe de toelating aanvragen?

Doe een digitale aanvraag bij het stadsloket.

U ontvangt binnen de 2 werkdagen een e-mail met de vraag om bijkomende documenten te bezorgen. 

Tarief

Gratis

Meer info 

Stedelijk Contactcenter
​info@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door