Toelating quad

Wil u in Antwerpen met een quad rijden op de stadswegen? Dan moet u een toelating vragen. 

Aanvragen en documenten:

Toelating quad

Via dit formulier kan u een toelating krijgen voor een quad.

Aanvraag starten

Algemene regels voor quads

​Er geldt een verbod om met een quad te rijden in de bebouwde kom. Op gewestwegen mag u wel met een quad rijden om naar andere gemeentes te geraken. Ook in het havengebied geldt dit verbod niet.

Het verbod wordt aangeduid met het verbodsbord C6. Daaronder hangt een bord 'uitgezonderd vergunninghouders'.

In uitzonderlijke gevallen krijgt u een toelating om met een quad op de stadswegen te rijden.

  • om medische redenen
  • om beroepsredenen
  • om andere gegronde redenen

Hoe de toelating aanvragen?

Doe een digitale aanvraag bij het stadsloket.

Voeg hierbij volgende bewijsstukken (graag leesbare kopieën):

  • Kopie van het rijbewijs (recto-verso);
  • Uittreksel strafregister – model 1. Inwoners van de stad Antwerpen kunnen dit uittreksel online aanvragen.
  • Kopie inschrijvingsbewijs quad
  • Kopie fiche met technische gegevens quad (merk, type, cc-inhoud)

Afhankelijk van uw specifiek dossier of de motivatie voor uw aanvraag kunnen er nog bijkomende stukken opgevraagd worden. U dient deze binnen de 30 dagen na de vraag van de stadsdienst te bezorgen, anders wordt uw aanvraag geannuleerd en niet verder behandeld.

Voor wie?

  • Enkel voor natuurlijke personen: de bestuurders van de quad.
  • Per quad kan slechts één hoofdbestuurder en één bijkomend bestuurder opgegeven worden.
  • Er kan slechts één toelating per hoofdbestuurder worden verleend.

Tarief

Gratis

Antwoord

Na behandeling van uw dossier krijgt u ofwel een toelating ofwel een weigering van het college. In de toelating kunnen specifieke voorwaarden of beperkingen in ruimte en tijd opgenomen worden die gevolgd moeten worden. Elke bestuurder moet steeds in het bezit zijn van de vergunning en moet deze bij een controle kunnen tonen.

Meer info 

Aanvullend verkeersreglement in verband met het verbod op quads.

Stedelijk Contactcenter
​info@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door