Uittreksel strafregister

 

Een uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van uw strafrechtelijke veroordelingen. U kan het nodig hebben bij een sollicitatie of om een job uit te oefenen. Vroeger noemde dit het ‘getuigschrift van goed zedelijk gedrag’. Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook minderjarigen (-16) een uittreksel krijgen, dit vervangt het vroegere ‘getuigschrift van achtbaarheid’.

Aanvragen en documenten:

Strafregister

Dit is het formulier voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister

Aanvraag starten

Drie soorten uittreksels

 • Art. 595: 
  standaard getuigschrift voor activiteiten zonder specifieke voorwaarden (oftewel het oude 'model 1').
 • Art. 596.2:
  voor activiteiten met kinderen en jongeren: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen (oftewel het oude 'model 2').
 • Art. 596.1:
  voor specifieke beroepen: veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen (oftewel het oude 'model 3'). Hieronder vindt u een overzicht van deze beroepen: 

Wie kan het aanvragen?

 • Iedereen die is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Antwerpen
 • Als bloedverwant van een overleden persoon, kan u een uittreksel aanvragen voor de overleden persoon als hij of zij
  o    het laatste adres in Antwerpen had
  o    maximaal 2 jaar geleden is overleden 

Hoe aanvragen?

U kan het uittreksel op verschillende manieren aanvragen.

1. Met elektronische identiteitskaart

Doe een digitale aanvraag met uw elektronische identiteitskaart.

 • U hebt een A-profiel, uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. 
 • U ontvangt het uittreksel per e-mail.

Let op! Door de overgang naar een centraal strafregister is de stad Antwerpen afhankelijk van het Centraal Strafregister voor de aflevering van uw uittreksel. Indien het Centraal Strafregister uw uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking kan stellen aan de stad Antwerpen kan de aflevering met een eID gekoppeld profiel niet onmiddellijk gebeuren. Het uittreksel wordt dan nadat de stad Antwerpen het uittreksel ontvangt van het Centraal Strafregister verwerkt door de stad Antwerpen en via de post bezorgd.

2. Zonder elektronische identiteitskaart

Doe een digitale aanvraag zonder elektronische identiteitskaart.

 • U hebt enkel een A-profiel nodig.
 • Na 5 werkdagen ontvangt u het uittreksel per post.

Let op! Door de overgang naar een centraal strafregister is de stad Antwerpen afhankelijk van het Centraal Strafregister voor de aflevering van uw uittreksel. Indien het Centraal Strafregister uw uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking stelt aan de Stad Antwerpen, zal de aflevertermijn langer zijn.

3. Via het selfloket

Elk stadsloket beschikt over een selfloket. U kan tijdens uw bezoek, mits gebruik van uw eID en pincode, het uittreksel Art. 595 (oftewel het oude 'model 1') onmiddellijk afdrukken, behalve indien het Centraal Strafregister uw uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking stelt. In dit geval zal u uw uittreksel ontvangen per post nadat het Centraal Strafregister uw uittreksel aan ons ter beschikking stelt.

Vragen over de inhoud van uw uittreksel?

Stad Antwerpen levert u een uittreksel af uit het Centraal Strafregister. Het Centraal Strafregister stelt het uittreksel op en is dus verantwoordelijk voor de inhoud van uw uittreksel.

Heeft u vragen over de inhoud van uw uittreksel? Dan kan u het Centraal Strafregister contacteren via mail (strafregister@just.fgov.be) of telefonisch (02 552 27 48).

 

Een uittreksel nodig in een andere taal?

Stad Antwerpen kan enkel een uittreksel in het Nederlands afleveren. Indien u een uittreksel nodig heeft in een andere taal dan moet u het uittreksel laten vertalen door een beëdigd vertaler. Een lijst met beëdigde vertalers kan u inkijken op volgend adres:

Rechtbank van Eerste Aanleg
​Dienst onthaal / legalisatie
Bolivarplaats 20 bus 1
2000 Antwerpen

Wie kan niet bij ons terecht?

U vraagt het uittreksel uit het strafregister aan bij de federale overheidsdienst Justitie in deze gevallen: 

 • U verblijft in het buitenland en bent niet meer ingeschreven in het bevolkingsregister van Antwerpen.
 • U bent ambtshalve geschrapt.
 • U bent buitenlander en hebt een uittreksel nodig voor de periode van verblijf in België.
 • U maakt deel uit van een gerechtelijke en bestuurlijke instantie,
 • U bent diplomaat.
 • U bent een rechtspersoon: vennootschap, vzw. 

U kan uw aanvraag opsturen per mail naar strafregister@just.fgov.be of per post naar Centraal Strafregister (Waterloolaan 80, 1000 Brussel).

Vermeld bij uw aanvraag uw naam en voornaam, uw rijksregisternummer, uw huidige adres, uw geboortedatum en -plaats, de reden van uw aanvraag en het land waarvoor uw aanvraag bestemd is, de landstaal waarin u een uittreksel wenst (Nederlands, Frans of Duits) en een kopie of scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant). Vermeld ook duidelijk het postadres naar waar het uittreksel verstuurd moet worden.

Tarief

Gratis

Meer info 

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door