Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Werk en Sociale Economie

Werk en Sociale economie is een pijler van het agentschap Werk en Economie. Dat streeft ernaar om samen met partners op de arbeidsmarkt, in onderwijs en opleiding en in sectoren, duurzame jobs te kunnen aanbieden waar iedereen zijn talenten in kan ontwikkelen.

Missie

Werk en Sociale Economie speelt in op de huidige vraag en anticipeert op toekomstige evoluties op de arbeidsmarkt. Want jobs en talenten zijn steeds in beweging! Door onderzoek en analyse brengt Werk en Sociale Economie de jobs en competenties in kaart. In onze partnerschappen vertalen we de analyses in gedragen doelstellingen en actieplannen, en bieden ondersteuning in de uitvoering.

Kerntaken: analyse, onderzoek en monitoring

  • Draagvlak creëren via sectorale netwerken (bouw, industrie, logistiek, tertiaire sector, horeca en creatieve economie), actieplatforms en andere samenwerkingsverbanden
  • Faciliterende rol om vanuit dit draagvlak gezamenlijke doelstellingen te formuleren en actieplannen te ontwikkelen
  • Implementatie van actieplannen opvolgen : afbakenen rollen en verantwoordelijkheden, voortgang bewaken, evalueren en bijsturen
  • Samenwerking in afspraak met onderwijs, jeugd, en onze andere partners (VDAB, sectoren, opleiding …).

Meer info

Werk en Economie/ stafdienst
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
tel. 03 338 6589 
werkeneconomie@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door