Meldingskaart stad Antwerpen

Hier vindt u een overzicht van waar u terecht kan met meldingen, vragen, opmerkingen, klachten en suggesties over uw buurt of de stedelijke dienstverlening.

Meldingen voor de stad Antwerpen

Merkt u iets in uw buurt op dat hersteld of opgeruimd moet worden? Hebt u vragen of opmerkingen over de stedelijke dienstverlening?

Niet voor de stad Antwerpen

Met meldingen of vragen over water-, elektriciteit-, en aardgasvoorziening, de kabelcommunicatie of het openbaar vervoer kunt u terecht bij de betreffende niet-stedelijke dienst via volgende gegevens. 

Twijfelt u over welke niet-stedelijke dienst uw vraag kan beantwoorden? De Vlaamse Infolijn maakt u graag wegwijs via het gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).

Dit artikel is gedeeld door