Loket buitenlandse studenten

U bent een buitenlandse student en wil in Antwerpen studeren? Dan kan u via uw hogeschool of universiteit een dossier opstarten bij het loket voor buitenlandse studenten. 

Wat?

Vreemdelingen kunnen naar België komen om er voltijds te studeren in het erkend onderwijs. Elke nieuwe buitenlandse student is verplicht zich in te schrijven in het vreemdelingenregister en moet een verblijfsvergunning aanvragen. De procedure is verschillend naargelang u een EU/EER student of een student uit een niet-EU- of EER-land bent.

Hoe? 

Buitenlandse studenten bezorgen de nodige documenten aan hun hogeschool of universiteit. De hogeschool of universiteit neemt dan contact op met het loket buitenlandse studenten en laat het dossier starten. De medewerkers van het loket zorgen achter de schermen voor de verwerking van het dossier en de nodige documenten.

Opgelet: Buitenlandse studenten die in België stage lopen en niet verbonden zijn aan een Antwerpse hogeschool of universiteit, staan zelf in voor hun aanvraag en nemen rechtstreeks contact op met het loket vreemdelingenzaken. Het loket vreemdelingenzaken werkt op afspraak.

Contact en info

Voor meer informatie neemt u contact op met het studentensecretariaat of dienst voor internationale studenten van  uw hogeschool of universiteit.

Dit artikel is gedeeld door