Districtsraad Borgerhout

De inwoners van een district kiezen om de zes jaar hun districtsraad. Bij uw districtsraad kan u terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokale beleid. Alle districtsraadsleden wonen in het district.

Het aantal raadsleden in een district hangt af van het aantal inwoners. Het districtsbestuur van Borgerhout telt 25 raadsleden. De vergaderingen van de districtsraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen, maar ze mogen zich niet mengen in de discussies. 

In principe vergadert de districtsraad één keer per maand op maandagavond. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis, en worden voorgezeten door de districtsvoorzitter.  De raadscommissie, waar de districtsraad voorbereid wordt, gaat normaal door op de maandag voorafgaand aan de districtsraad.

Wegens de verbouwing van het districtshuis op Moorkensplein 19, vinden de zittingen plaats in het gebouw op Moorkensplein 19.

Check hier de vergaderdata. Onderaan deze pagina vindt u ook de link naar de besluiten.

Districtscollege en districtsraad Borgerhout 2013-2018

Als u iemand van het districtscollege of de districtsraad wil bereiken, kan u contact opnemen via mail of een brief sturen naar het districtshuis Moorkensplein 19, 2140 Borgerhout.

E-mailadressen districtscollege Borgerhout 2013-2018

Stephanie Van Houtven (sp.a – Groen)
voorzitter districtscollege en behoorlijk afgevaardigd ambtenaar van burgerlijke stand, cultuur en feestelijkheden, mobiliteit en reuzenstoet
stephanie.vanhoutven@stad.antwerpen.be

Marij Preneel (sp.a – Groen)
districtsschepen voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid
marij.preneel@stad.antwerpen.be

Zohra Othman (PVDA+)
districtsschepen voor diversiteit en samenlevingsopbouw, tewerkstelling en lokale economie, begroting, markten en foren
zohra.othman@stad.antwerpen.be

Luc Moerkerke (onafhankelijk)
districtsschepen voor sport, middenstand en armoedebestrijding
luc.moerkerke@stad.antwerpen.be

Omar Al Jattari
districtsschepen voor jeugd en senioren
omar.aljattari@stad.antwerpen.be

E-mailadressen districtsraad Borgerhout 2013-2018

Aotman El Gazuani
sp.a – Groen
aotman.elgazuani@stad.antwerpen.be

Nadia Bachgada
sp.a – Groen
nadia.bachgada@stad.antwerpen.be

Inge Jooris
sp.a – Groen
inge.jooris@stad.antwerpen.be

Tracy Enta
sp.a – Groen
Tracy.Enta@stad.antwerpen.be

Seppe Geerts
sp.a – Groen
seppe.geerts@stad.antwerpen.be

Tom Claessens
PVDA+
tom.claessens@stad.antwerpen.be

Els Roes
PVDA+
els.roes@stad.antwerpen.be

Hans Gooris
N-VA
hans.gooris@stad.antwerpen.be

Alain Herremans
N-VA
alain.herremans@stad.antwerpen.be

Kristine Matheussen
N-VA
kristine.matheussen@stad.antwerpen.be

Patrick Paredaens
N-VA
patrick.paredaens@stad.antwerpen.be

Patrick Van den Abbeele
N-VA
patrick.vandenabbeele@stad.antwerpen.be

Kurt Van Daele
N-VA
kurt.vandaele@stad.antwerpen.be

Maria Balemans
Vlaams Belang
maria.balemans@stad.antwerpen.be

Marc De Meyer
Vlaams Belang
marc.demeyer@stad.antwerpen.be

Nahima Lanjri
CD&V
nahima.lanjri@stad.antwerpen.be

Thomas Heiremans
Open Vld
thomas.heiremans@stad.antwerpen.be

Christophe De Wachter
PVDA+
Christophe.dewachter@stad.antwerpen.be

Mieke De Backer
N-VA
Mieke.debacker@stad.antwerpen.be

Jan Van Hout
Sp.a-Groen
Jan.vanhout@stad.antwerpen.be

 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door