Contacteer stad Antwerpen

Ding Dong Deurne

Ding Dong Deurne

Ding Dong Deurne helpt bewoners om zelf initiatieven op te zetten en te organiseren. Een propere woonomgeving met overal bloemen en planten, keuvelende buren en spelende kinderen. Het kan in elke straat!

Vanaf 2020 beslissen de districten zelf over de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven. Deurne zal dat doen onder de naam ‘Ding Dong Deurne’ (het voormalige Stadsmakers Deurne). De districtsraad keurde daarvoor een nieuw ondersteuningsreglement goed.

Ding Dong Deurne

De naam ‘Ding Dong Deurne’ refereert aan het aanbellen bij iemand en dan specifiek bij de buren. Want goede buren en een goede verstandhouding zijn belangrijk voor een gezellige, leefbare straat. Buurtbewoners kunnen op elkaar rekenen en ze kunnen altijd bij elkaar aanbellen. Via ‘Ding Dong Deurne’ wil het district de buurtbewoners motiveren om zelf buurtinitiatieven op te zetten en te organiseren.

Heb je ideeën om het samenleven in Deurne te verbeteren of om je buren bij elkaar brengen? Wil je jouw buurt netter of groener maken? Wil je iets doen rond diversiteit, samen tuinieren, …? Stel dan je activiteit of project voor aan Ding Dong Deurne. Je kan dan een ondersteuning krijgen. 

Als je een activiteit met je straat organiseert, krijg je ook een ‘Dees is wel Deurne’ vlaggenlijn om in je straat op te hangen. Hoe meer straten er iets organiseren, hoe meer vlaggetjes in Deurne.

Reglement ondersteuning

Individuele bewoners, bewonersgroepen en verenigingen kunnen gebruikmaken van volgende ondersteuningsvormen via ‘Ding Dong Deurne’:

  • ondersteuning van een straatactiviteit zoals een winter- of zomerfeest;
  • ondersteuning van een buurtgerichte activiteit over meerdere straten, zoals een buurtfeest;
  • ondersteuning van korte of lange speelstraten;
  • ondersteuning van vergroeningsacties, zoals de aanleg van een geveltuin en het ophangen van een groenslinger
  • ondersteuning van een Buurtboost waarmee een bewonersgroep, school of vereniging een positieve impuls kan geven aan de buurt op vlak van properheid of sociale hulp.

Meer info

Ding Dong Deurne
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1

tel. 03 338 45 12 - 03 338 45 84
dingdongdeurne@antwerpen.be
www.deurne.be/dingdongdeurne

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door