Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Verhuizen naar of binnen Antwerpen

Wanneer u in Antwerpen komt wonen of uw hoofdverblijfplaats in Antwerpen wijzigt, dan moet u deze adreswijziging aangeven. De aangifte moet binnen de acht werkdagen na uw verhuis gebeuren. Pas daarna kan de stad uw officieel adres wijzigen.

Let op!

U heeft niet de Belgische nationaliteit en u bent niet in het bezit van een elektronische verblijfskaart, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Aangifte van het nieuwe adres

 • De aangifte kan pas na de effectieve verhuis gedaan worden. U verhuist dus eerst en doet dan binnen de 8 werkdagen na uw verhuis uw aanvraag adreswijziging. 
 • Elk meerderjarig gezinslid kan de aangifte doen en dit voor het hele gezin.
   

Hoe?

 • Online via het e-loket
 • Telefonisch via het nummer 03 22 11 333. Zorg dat u de rijksregisternummers van alle gezinsleden die verhuizen bij de hand hebt.
   

Wat gebeurt er na de aangifte?

​Onze medewerkers gaan na of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Het is dan mogelijk dat hiervoor bijkomend een woonstcontrole wordt uitgevoerd door de wijkagent.

Zorg dus meteen na uw verhuis dat uw naam duidelijk op uw deurbel en brievenbus vermeld staat. Wanneer uw naam ontbreekt is het niet mogelijk de controle uit te voeren en kan u een negatieve woonstcontrole krijgen.

De politie heeft 3 à 4 weken tijd om deze controle uit te voeren. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de woonstcontrole. Let wel: soms moet de politie voorrang geven aan andere taken. Dit kan mogelijk enige vertraging veroorzaken.
 

Adresgegevens aanpassen op uw identiteitskaart

Na afloop van dit onderzoek wordt u ingeschreven op het nieuwe adres. De datum van inschrijving is de datum waarop u aangifte deed van uw verhuis. Om uw verhuis af te ronden, moet u nog langs een stadsloket. Het nieuwe adres moet immers ook op de chip van uw elektronische identiteitskaart/ uw elektronische verblijfskaart of op uw (tijdelijke) papieren verblijfsvergunning worden aangepast.

 • U heeft een elektronische identiteitskaart (Belg) of een elektronische verblijfsvergunning (niet-Belg)? 

  U maakt voor de aanpassing van de chip een afspraak bij een stadsloket naar keuze. Na het bezoek van de wijkagent duurt het 5 werkdagen vooraleer de chip kan aangepast worden. Hiermee houdt u best rekening bij het maken van een afspraak, tenzij u een andere datum kreeg bij uw eerste afspraak. 

  Een afspraak maakt u zo: 
  • ​​ofwel via afspraken.antwerpen.be.  Kies thema 'adres en verhuizen' en dan 'adres aanpassen na verhuis'. 
  • ofwel via telefoon: 03 22 11 333. 
    
 • U heeft een tijdelijke (papieren) verblijfsvergunning?

  U hoeft niets te doen. Het loket vreemdelingenzaken contacteert u met alle info. 
   

Wat met het inschrijvingsbewijs van uw motorvoertuig?

Uw adreswijziging wordt automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres blijft gewoon op het papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren.
 

Parkeervergunning voor bewoners

Als inwoner van de stad Antwerpen en eigenaar van een wagen, komt u in aanmerking voor de aanvraag van een parkeervergunning voor bewoners. Zo kan u in Antwerpen gratis parkeren waar u woont. Wanneer u nog niet gedomicilieerd bent op uw nieuwe adres, kan u een tijdelijke parkeervergunning aanvragen. Hiervoor moet u wel in het bezit zijn van een aanvraag tot adreswijziging. De bevestigingsmail van uw elektronische aanvraag voor adreswijziging volstaat. Alle verdere informatie over een parkeervergunning voor bewoners vindt u op de website Parkeren in Antwerpen.
 

Wat als uw adreswijziging niet wordt aanvaard?

Als de gemeente uw adreswijziging niet aanvaardt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In deze brief worden de redenen van de niet-aanvaarding opgesomd. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kan u dit voorleggen aan de Federale Overheidsdienst.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - AD Instellingen en Bevolking
Directie Bevolking en Identiteitskaarten
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

 

Handige online verhuisplanner op maat

De online verhuisplanner van VREG (Vlaamse Regulator van de energiemarkt) geeft gratis informatie op maat over de stappen die je als burger moet ondernemen bij elke adreswijziging.

Voor burgers zonder internet is er het gratis nummer 1700.
 

Meer info en contact

Stedelijk contactcenter
info@antwerpen.be
 

Gerelateerde info

Persoon woont niet meer op dit adres