Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Functioneringstoelage

Goede prestaties worden bij de stad Antwerpen beloond met een financiële bonus. Als je een gunstig resultaat kreeg op je basisfunctionering, dan krijg je van je werkgever een functioneringstoelage.


Wanneer heb je recht op de toelage?

Je hebt er recht op als je:

  • onder de rechtspositieregeling valt
  • een gunstige waardering kreeg. We kijken enkel naar de globale eindscore
  • minstens 180 dagen effectief presteerde (*) tijdens de jaarlijkse waarderingsperiode
  • geen kabinetstoelage ontvangt
  • niet onder 1 van de uitzonderingsvoorwaarden valt.

(*) Effectief gepresteerde dagen zijn dagen waarop je aanwezig was op de werkvloer. Vakantiedagen, compensatiedagen en weekends tellen ook mee. Andere afwezigheden zoals ziekteverlof, zwangerschapsverlof, afwezigheid door een arbeidsongeval... tellen niet mee.


Hoe wordt de toelage berekend?

De berekening gebeurt op basis van je bruto jaarloon en de dagen dat je hebt gewerkt tijdens de functioneringscyclus. Van dat bedrag worden daarna nog RSZ en belastingen afgehouden. Hou er wel rekening mee dat we je toelage alleen maar berekenen als je er recht op hebt.


Loon

Bij een gunstige waardering krijg je 2% van je geïndexeerd bruto jaarloon als toelage. Dat is het naakte loon, zonder toelagen en vergoedingen. In de praktijk nemen we je geïndexeerd brutoloon van januari, en doen we dat bedrag maal 12 - of pro rata als je geen volledig jaar werkte.


Gewerkte dagen

Gewerkte dagen voor de toelage worden anders berekend dan effectief gepresteerde dagen voor de waardering. Sommige afwezigheden tellen wel mee, andere niet. Afwezigheden omwille van loopbaanvermindering, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof, politiek verlof, verlof voor opdracht, verlof voor deeltijdse prestaties, vervroegde uittreding en vrijwillig vierdagenweek trekken we af van je gewerkte dagen. Andere soorten afwezigheden worden niet afgetrokken voor de berekening van de toelage.
 

Dit artikel is gedeeld door