Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Tweede pensioenpijler

De stad betaalt bijdragen voor een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers. Zo krijg je, als contractuele medewerker, een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering.


Waarom?

Het verschil tussen de wettelijke pensioenuitkering van een statutaire en een contractuele medewerker is groot. Om dat verschil te verkleinen, zetten we een aanvullend pensioen op voor contractuelen: de tweede pensioenpijler.


Wie is aangesloten?

Iedereen die door een arbeidsovereenkomst verbonden is met het bestuur, behalve:

 • personeelsleden met vakantie-, studenten- en IBO-contracten
 • personeelsleden die activiteiten uitoefenen terwijl zij al van een wettelijk rustpensioen genieten
 • politieke mandatarissen van lokale besturen: burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter, raadsleden ...
 • vrijwilligers, onthaalouders en personeelsleden die aangeworven zijn op grond van artikel 60§7 van de OCMW-wet.


Wat is het?

Het stadsbestuur stort voor elke contractuele medewerker bijdragen in de groepsverzekering van de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Plaatselijke en Provinciale Overheden). Het beheer van die verzekering gebeurt in samenwerking met verzekeringsmaatschappijen Belfius en Ethias.

De groepsverzekering is een spaarsysteem met:

 • vaste bijdragen (zonder persoonlijke bijdrage)
 • kapitaalgarantie (dus zekerheid)
 • gegarandeerd rendement
 • winstdeelname bovenop het gegarandeerde rendement
 • veilig beheer van het beleggingsfonds.

De bijdragen aan de groepsverzekering geven bij pensionering recht op een maandelijks bedrag dat bovenop het wettelijk pensioen wordt uitbetaald. De hoogte van dat bedrag verschilt naargelang het verloop van je loopbaan en je dienstjaren sinds 1 januari 2010.


Om hoeveel gaat het?

De hoogte van de bijdragen hangt af van je leeftijd en je loon.

Tot en met de leeftijd van 34 jaar stort de stad:

 • een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder 53.124,27 (index 1,6734)
 • en 15% op het pensioengevend jaarloon boven die grens.

Vanaf de leeftijd van 35 jaar stort de stad:

 • een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder 53.124,27 (index 1,6734)
 • en 15% op het pensioengevend jaarloon boven die grens.
   

Het pensioengevend jaarloon als basis voor de 2de pensioenpijler

Het pensioengevend jaarloon zijn die delen van het jaarloon waarop bijdragen betaald worden voor de sociale zekerheid. Dit jaarloon vormt de basis voor de tweede pensioenpijler.
 

Welke bedragen tellen mee voor de 2de pensioenpijler?

Bedragen die onderworpen zijn aan bijdragen voor de sociale zekerheid

 • Het normale loon voor werkelijke arbeidsprestaties, het loon voor feestdagen, het enkelvoudig vakantiegeld of het doorbetaald loon voor vakantiedagen.
 • Toelagen: haard- en standplaatstoelage, eindejaarstoelage, nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen, toelage voor overuren, verstoringstoelage, gevarentoelage, permanentietoelage, mandaattoelage, toelage voor opdrachthouderschap, managements- en functioneringstoelage, de premie voor de vrijwillige vierdagenweek en de kabinetsvergoeding.
 • Het gewaarborgd loon bij ziekte: tijdens de 1ste maand ziekte voor een bediende en tijdens de 1ste week ziekte voor een arbeider (100%).
 • De geactiveerde uitkering van werknemers activaplan, doorstromingsprogramma’s of sine.
 • De opzeggingsvergoeding.
   

Welke bedragen tellen niet mee voor de 2de pensioenpijler?

Bedragen die niet onderworpen zijn aan bijdragen voor de sociale zekerheid

 • Het dubbel vakantiegeld (= 92%).
 • Het gewaarborgd loon bij ziekte: tijdens de 2de week ziekte van een arbeider (60%).
 • Maaltijdcheques.
 • Kostenvergoedingen (bv. terugbetaling kosten woon-werkverkeer).
 • Premie van de hospitalisatieverzekering. 
   

Hoe weet ik hoeveel ik heb opgebouwd?

Tijdens je loopbaan krijg je elk jaar een pensioenfiche. Daarop vind je

 • de stand van zaken van je opgebouwd pensioenkapitaal,
 • en wat je jaarlijks pensioenbedrag wordt.

Deze bedragen zijn individueel verworven en gegarandeerd.


Uitbetaling

Zodra je met pensioen en minstens 60 jaar bent, krijg je op het einde van elke maand een bedrag uitbetaald, tot aan je overlijden. Bij kleine bedragen krijg je een eenmalige uitkering of kwartaaluitkering.

De hoogte van het bedrag hangt af van de grootte van je opgebouwde kapitaal. Dat bestaat uit:

 • de bedragen die de stad voor je stortte
 • min een kleine beheerskost
 • plus de intrest die de bijdragen opleverde
 • plus een eventueel uitgekeerde winstdeelname.


Wat gebeurt er bij overlijden?

Overlijd je na je pensionering? Dan stopt de betaling van het pensioen.

Overlijd je voor je pensionering? Dan wordt je opgebouwd kapitaal uitgekeerd aan je begunstigden.

 • Dat is in eerste instantie je (getrouwde of wettelijk samenwonende) partner. Die krijgt je maandbedrag zolang hij/zij leeft.
 • Heb je geen partner, maar wel kinderen? Dan krijgen de kinderen je maandbedrag tot ze 25 jaar worden.
 • Heb je geen partner en ook geen kinderen? Dan is de groepsverzekering de begunstigde.
Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
676000+