Privacy en gebruiksvoorwaarden www.antwerpen.be

Digitale communicatie en dienstverlening is het uitgangspunt van de stad Antwerpen. Elke gebruiker krijgt op een gepersonaliseerde en relevante manier digitaal toegang tot de stad - om zich te informeren, diensten en producten aan te vragen, zich te laten inspireren of in conversatie te gaan met de stad - waar, wanneer en hoe hij het wil. Een sterke ambitie die ook een naam heeft: A-stad. Om die ambitie ook waar te maken vernieuwt de stad Antwerpen de website www.antwerpen.be permanent.

A-stad: uw privacy en hoe gebruiken

Digitale communicatie en dienstverlening is het uitgangspunt van de stad Antwerpen. Elke gebruiker krijgt op een gepersonaliseerde en relevante manier digitaal toegang tot de stad - om zich te informeren, diensten en producten aan te vragen, zich te laten inspireren of in conversatie te gaan met de stad - waar, wanneer en hoe hij het wil. Een sterke ambitie die ook een naam heeft: A-stad. Om die ambitie ook waar te maken heeft de stad de website www.antwerpen.be grondig vernieuwd.

Met A-stad wil de Antwerpen een A-categorie op digitaal vlak worden. Een stad met een communicatie en dienstverlening van eerste klasse digitale kwaliteit. A-stad is veel meer dan een website. Het is een manier van denken over de digitale toekomst van de stad.

De website antwerpen.be, is slechts één van de uitingsvormen en één van de digitale kanalen. Digitale communicatie kan immers vele vormen aannemen: stedelijke websites, mobiele websites, apps, nieuwsbrieven, e-mailings, notificaties, QR-codes,... Al die communicatie vertrekt voortaan vanuit één platform. Voor dit platform schreef de stad een privacybeleid en algemene voorwaarden uit.

1.Privacy en A-stad

1.1. Waarom een privacybeleid?

De stad Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt en eventueel gebruikt voor A-stad.

1.2. Welke privacyprincipes?

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid:
◾de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
◾de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. Als de stad bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de stad u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie in A-stad;
◾alles is verbonden met elkaar: surfgedrag, voorkeuren, gebruik A-kaart, het zijn allemaal bronnen van interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van de stedelijke dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te combineren stijgt uw gebruiksgemak. Alleen is het uw keuze of u al die informatie wil laten koppelen;
◾digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@stad.antwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de stad ? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden?  Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.


1.3. Wat met privacy en e-loket?

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt in samenwerking met de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@stad.antwerpen.be).

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

De gegevens die de stad Antwerpen van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere, verwerken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.
We gebruiken uw e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.

De stad treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van uw persoonlijke gegevens.

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacycommission.be/nl

2. Algemene voorwaarden

2.1. Waarom een A-profiel aanmaken?

Als gebruiker kunt u op de website veel info, nieuws en activiteiten ontdekken. U kunt zich laten inspireren door wat er reilt en zeilt in de stad. Als u gebruik wil maken van een concrete dienst, zoals het verlengen van een boek of het aanvragen van een bepaald document, zal de stad u vragen om zich te registreren door een A-profiel aan te maken. Het A-profiel is persoonlijk. U beheert zelf dat profiel. Het A-profiel is uw persoonlijke sleutel tot alle functies van A-stad. U kan binnen het A-profiel ook zelf koppelingen maken met reeds bestaande profielen, zoals het A-kaartprofiel. Zo geeft u vorm aan uw digitale identiteit. Doordat u als gebruiker uw voorkeuren of interesses opgeeft - bv. sport of mobiliteit - kan de stad gericht communiceren met u in functie van uw voorkeuren.

Kinderen onder de 14 jaar moeten toestemming van hun ouders hebben om een A-profiel aan te maken.

2.2 Waarom uw eID koppelen?

Om producten en diensten aan te vragen maakt u een A-profiel aan. Afhankelijk van uw vraag heeft de stad soms meer gegevens nodig. Om een sportzaal te huren is bijvoorbeeld enkel een naam nodig, om een strafregisterdocument af te leveren zijn meer gegevens nodig. In het laatste geval zal er gebruik gemaakt worden van het rijksregisternummer.

Hiervoor moet u uw elektronische identiteitskaart, kortweg eID, koppelen aan het A-profiel. Een eenmalige koppeling volstaat. Door uw eID te koppelen hebt u zichzelf officieel geïdentificeerd. De stad kan dan in alle vertrouwen de nodige documenten digitaal uitwisselen of bezorgen. Voor een hele reeks diensten en producten hoeft u niet langer langs een stadsloket te lopen.

Wil u meer weten over de mogelijkheden van het gebruik van uw eID, kunt u altijd een kijkje nemen op http://eid.belgium.be/nl/. Om uw eID te koppelen hebt u een kaartlezer nodig. Een kaartlezer kunt u kopen in bv. de stadswinkel of in de meeste elektronicawinkels.

2.3 Waarom A-kaart koppelen?

Misschien maakt u gebruik van een A-kaart. Dat is een handige toegangspas in de stad. U kunt uw A-kaart aan uw A-profiel koppelen. Zo kan u uw A-kaart gemakkelijk beheren, uw puntensaldo raadplegen of punten online inruilen bij bv. de aankoop van een ticket voor een voorstelling in een cultureel centrum. U vindt hier het volledige A-kaart reglement. 

2.4 Is A-stad toegankelijk voor iedereen?

Gezien de focus van de stad op digitaal communiceren, is A-stad voor zoveel mogelijk Antwerpenaars toegankelijk. Onder de noemer 'e-inclusie' heeft de stad een aantal initiatieven genomen om die toegankelijkheid te waarborgen. Zo liet de stad tijdens de ontwikkelfase gebruikerstesten door Antwerpenaars met weinig tot geen digitale ervaring uitvoeren.

Ook blinden en slechtzienden onderwierpen de site aan testen met de eigen voorlees- en vergrotingssoftwares. De resultaten waren over het algemeen goed. Met de geformuleerde suggesties gaan we aan de slag. Zo zullen de contrasten op de website nog verbeterd worden.

2.5 Werkt A-stad op elk toestel?

Alle ontwerpen van de website worden eerst voor mobiele toestellen uitgewerkt. Elk ontwerp vertrekt vanuit de logica en schermen van smartphones en tablets. Dat garandeert zoveel mogelijk de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de verschillende functionaliteiten.

2.6 Hoe reageert u op één van de A-stad kanalen?

Op de website, op de facebookpagina (www.facebook.com/stad.antwerpen) en instagramaccount (www.instagram.com/stad_antwerpen) van de stad en op twitter (twitter.com/Stad_Antwerpen) kan u reageren of vragen stellen.

De stad vindt het fijn om uw reacties te lezen. Positief of kritisch, het getuigt van uw betrokkenheid bij de stad. Politieke, kwetsende, seksistische en discriminerende reacties passen echter niet. Hou het beleefd. Hanteer dus een gepaste toon. Indien u zich niet houdt aan bovenstaande principes, zal uw reactie of vraag verwijderd worden.

De redactie kan uw reactie ook publiceren in een van andere A-stad-kanalen. 

2.7 Wat met open data en auteursrechten?

De stad is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op A-stad verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

2.8 Wat met het gebruik van de crowdsource-functie in stadsmap?

Op antwerpen.be/stadsmap kunt u zelf kaartlagen aanmaken. Kaartlagen, punten die op kaart worden gezet én informatie die er aan wordt toegevoegd mogen, niet discrimineren, van politieke aard zijn of kwetsend taalgebruik gebruiken. Ook privacygevoelige informatie (bijv. namen of adressen van particulieren) mogen niet in de stadsmap geïnventariseerd worden.

Als u de kaartlaag publiceert wordt uw eigen laag een publieke laag en zichtbaar voor andere gebruikers van antwerpen.be. Zij kunnen dan op hun beurt nieuwe punten voorstellen, mee werken aan de kaart of fouten melden.

Als de gegevens die u verzamelt objectief te verifiëren zijn, geeft de stad ze na een maand ook vrij als open data  (op opendata.antwerpen.be). Anderen kunnen de gegevens dan gebruiken om te verwerken in een app of website. Als u bijvoorbeeld een kaartlaag aanmaakt met plaatsen waar eikenbomen staan in de stad is dat objectief te verifiëren. Als u de laag publiceert wordt ze vrijgegeven als publieke laag én als open data. Als u echter een kaartlaag aanmaakt met de mooiste huizen in uw wijk is dit uw mening en niet door anderen verifieerbaar. Een dergelijke laag geeft de stad wel vrij als publieke laag, maar niet als open data.

Contacteer info@stad.antwerpen.be als u kaartlagen, punten of gekoppelde info wil laten verwijderen.

De stad Antwerpen behoudt zich het recht voor kaartlagen, punten of informatie te verwijderen.

3. Verantwoordelijkheid

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen. De stad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De stad is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. De coördinatie ligt bij de bedrijfseenheid ondernemen & stadsmarketing. De stad engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt de stad het op prijs dat u dit laat weten via info@stad.antwerpen.be. En als u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, dan kan u die kwijt op het suggestieforum.

De activiteiten die u in de kalender van UiT in Antwerpen kan terugvinden, komen uit de UiTdatabank. De invoer in deze databank gebeurt door stadsdiensten, maar ook door bewoners, verenigingen, andere overheden en bedrijven. Zo heeft u een uitgebreid activiteitenoverzicht. Maar de stad kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten op deze pagina’s.

De stad is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.antwerpen.be  gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

De stad neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan wel geen verantwoordelijkheid nemen in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal de stad klacht neerleggen.

4. Gebruik cookies en pixels

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet. Cookies verbeteren de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of uw voorkeuren anoniem bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site verder verbeteren. 

De Hotjarpixel gebruiken we om anonieme informatie te verzamelen in 'heatmaps' bijvoorbeeld om zo ook de website te kunnen verbeteren.

5. Wedstrijdreglement stad Antwerpen

Voor al de wedstrijden die de stad Antwerpen organiseert geldt een wedstrijdreglement. U vindt dat reglement onderaan deze pagina.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door