Huwelijk en huwelijksaangifte

Als u wil trouwen, moet u een aangifte doen bij het stadsloket van het district waar u of uw partner ingeschreven is. U kan trouwen met iemand van het andere of van hetzelfde geslacht.

Aanvragen en documenten:

Huwelijksaangifte

Dien een aanvraag in voor een huwelijksaangifte

Aanvraag starten

Voorwaarden

 • U moet minimaal 18 jaar zijn;
 • U moet het huwelijk uit vrije wil aangaan;
 • U mag niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn; 
 • Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband zijn tussen de partners.

Meer informatie over de huwelijksstelsels en het verschil tussen trouwen en wettelijk samenwonen, vindt u op www.notaris.be.

 

Wanneer aangeven? 

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wil huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal uw huwelijk voltrekken en dit kan:

 • minimaal 14 dagen na de aangifte
 • maximaal 6 maanden + 14 dagen na de aangifte 

Voorbeeld: het is vandaag 20 maart. U kan dan ten vroegste trouwen op 3 april en ten laatste op 3 oktober.
U kan uw huwelijksdatum opgeven tijdens of na de huwelijksaangifte. Het burgerlijke huwelijk moet in elk geval plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.

 

Wie kan de aangifte doen?

 • beide partners samen
 • één van beide partners, mits formulier toestemming huwelijksaangifte (zie onderaan)

 

Hoe aangeven?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket bij het stadsloket waar u of uw partner is ingeschreven.

 • U hebt een A-profiel nodig.
 • Vul het formulier in.
  Met dit formulier kan de loketmedewerker uw dossier voorbereiden. Zo wordt u sneller geholpen.
 • Binnen de 2 weken contacteert de medewerker u om een afspraak te maken. U komt dan langs bij het stadsloket om het dossier te overlopen.

 

2. Maak een afspraak in het stadsloket waar u of uw partner is ingeschreven.

 • U maakt een afspraak. (Thema 'Huwelijk en samenwonen' - product 'Huwelijksaangifte')
 • U moet u persoonlijk aanmelden.

 

Wat meebrengen?

Elke partner moet volgende documenten bezorgen:

 • identiteitskaart/ paspoort (kopie mag) van beide partners
 • formulier toestemming huwelijksaangifte als slechts één van de partners aanwezig is (zie onderaan)
  * Bent u nog in het buitenland? Dan laat u deze toestemming wettigen door een notaris of plaatselijke overheid in het buitenland
 • een afschrift van uw geboorteakte als u niet in België bent geboren
 • een bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • een bewijs van ontbinding van elk vorig huwelijk dat niet in België is ontbonden
 • een bewijs van woonst in het buitenland als u niet in België bent ingeschreven
 • voor niet-Belgen: een bewijs van nationaliteit als u niet in België bent ingeschreven.
  * voor niet-Europeanen: een geldig nationaal paspoort
  * voor Europeanen: een geldig Europees paspoort of Europese identiteitskaart

Opgelet! Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. U vindt meer informatie over legalisatie op diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/
Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits. 

We bezorgen u een persoonlijk overzicht van alle documenten die u nodig hebt als u een digitale aanvraag doet via het e-loket. U kan ook een afspraak maken in het stadsloket om deze informatie te verkrijgen.

 

 

 

Wat gebeurt er na de aangifte?

 • Er volgt een onderzoek naar de huwelijksintentie. Iedereen kan een vermoeden van schijnrelatie of gedwongen huwelijk melden.
 • Het burgerlijke huwelijk vindt plaats in het district waar u de aangifte hebt gedaan.
 • U kan maximaal 4 getuigen meebrengen. Getuigen zijn niet verplicht.

 

Tarief huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is gratis. 

Tarief huwelijk

Voor het huwelijk betaalt u:

    Dag Huwelijk Trouwboekje
maandag gratis 25 euro
dinsdag 124 euro 25 euro
woensdag 124 euro 25 euro
donderdag 124 euro 25 euro
vrijdag 124 euro 25 euro
zaterdag 200 euro 25 euro

U betaalt het bedrag tijdens de afspraak huwelijksaangifte. U kan betalen met Bancontact, Visa of Mastercard.

 

Snel naar

 

Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be

Formulier 'Toestemming huwelijksaangifte'

Dit artikel is gedeeld door