Huwelijk en huwelijksaangifte

Als u wil trouwen, moet u een aangifte doen bij het stadsloket van het district waar u of uw partner ingeschreven is. U kan trouwen met iemand van het andere of van hetzelfde geslacht.

Aanvragen en documenten:

Huwelijksaangifte

Dien een aanvraag in voor een huwelijksaangifte

Aanvraag starten

Voorwaarden

 • U moet minimaal 18 jaar zijn;
 • U moet het huwelijk uit vrije wil aangaan;
 • U mag niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn; 
 • Er mag geen nauwe verwantschap of bloedband zijn tussen de partners.

Meer informatie over de huwelijksstelsels en het verschil tussen trouwen en wettelijk samenwonen, vindt u op www.notaris.be.

 

Wanneer aangeven? 

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wil huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal uw huwelijk voltrekken en dit kan:

 • minimaal 14 dagen na de aangifte
 • maximaal 6 maanden + 14 dagen na de aangifte 

Voorbeeld: het is vandaag 20 maart. U kan dan ten vroegste trouwen op 3 april en ten laatste op 3 oktober.
U kan uw huwelijksdatum opgeven tijdens of na de huwelijksaangifte. Het burgerlijke huwelijk moet in elk geval plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.

 

Wie kan de aangifte doen?

 • beide partners samen
 • één van beide partners, mits formulier toestemming huwelijksaangifte (zie onderaan)

 

Hoe aangeven?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket bij het stadsloket waar u of uw partner is ingeschreven.

 • U hebt een A-profiel nodig.
 • Vul het formulier in.
  Met dit formulier kan de loketmedewerker uw dossier voorbereiden. Zo wordt u sneller geholpen.
 • Binnen de 2 weken contacteert de medewerker u om een afspraak te maken. U komt dan langs bij het stadsloket om het dossier te overlopen.

 

2. Maak een afspraak in het stadsloket waar u of uw partner is ingeschreven.

 • U maakt een afspraak. (Thema 'Huwelijk en samenwonen' - product 'Huwelijksaangifte')
 • U moet u persoonlijk aanmelden.

 

Wat meebrengen?

Elke partner moet volgende documenten bezorgen:

 • identiteitskaart/ paspoort (kopie mag) van beide partners
 • formulier toestemming huwelijksaangifte als slechts één van de partners aanwezig is (zie onderaan)
  * Bent u nog in het buitenland? Dan laat u deze toestemming wettigen door een notaris of plaatselijke overheid in het buitenland
 • een afschrift van uw geboorteakte als u niet in België bent geboren
 • een bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)
 • een bewijs van ontbinding van elk vorig huwelijk dat niet in België is ontbonden
 • een bewijs van woonst in het buitenland als u niet in België bent ingeschreven
 • voor niet-Belgen: een bewijs van nationaliteit als u niet in België bent ingeschreven.
  * voor niet-Europeanen: een geldig nationaal paspoort
  * voor Europeanen: een geldig Europees paspoort of Europese identiteitskaart

Opgelet! Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. U vindt meer informatie over legalisatie op diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/
Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans of Duits. 

We bezorgen u een persoonlijk overzicht van alle documenten die u nodig hebt als u een digitale aanvraag doet via het e-loket. U kan ook een afspraak maken in het stadsloket om deze informatie te verkrijgen.

 

 

 

Wat gebeurt er na de aangifte?

 • Er volgt een onderzoek naar de huwelijksintentie. Iedereen kan een vermoeden van schijnrelatie of gedwongen huwelijk melden.
 • Het burgerlijke huwelijk vindt plaats in het district waar u de aangifte hebt gedaan.
 • U kan maximaal 4 getuigen meebrengen. Getuigen zijn niet verplicht.

 

Tarief huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is gratis. 

Tarief huwelijk

Voor het huwelijk betaalt u:

  DagHuwelijkTrouwboekje
maandaggratis25 euro
dinsdag124 euro25 euro
woensdag124 euro25 euro
donderdag124 euro25 euro
vrijdag124 euro25 euro
zaterdag200 euro25 euro

U betaalt het bedrag tijdens de afspraak huwelijksaangifte. U kan betalen met Bancontact, Visa of Mastercard.

 

Snel naar

 

Meer info

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be

Formulier 'Toestemming huwelijksaangifte'

Dit artikel is gedeeld door