Belasting op taxidienst en verhuurdienst met chauffeur

Wilt u een taxidienst of een verhuurdienst met chauffeur exploiteren in de stad Antwerpen? Dan heeft u een vergunning nodig. Op deze vergunning betaalt u jaarlijks een belasting afhankelijk van het aantal voertuigen.

U vindt alle informatie op de ondernemerswebsite van de stad.

Meer info

Hebt u nog vragen over de stedelijke belastingen? Neem dan contact met ons op.

Financiën - Bedrijfsbelastingen
Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
tel. 03 338 65 44
bedrijfsbelasting@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door