Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Kinderopvang (brand)veiligheid

Hier leest u aan welke veiligheidseisen initiatieven voor groepsopvang van kinderen moeten voldoen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters regelt de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang.

Deze voorschriften zijn van kracht vanaf 1 april 2014 en zijn van toepassing op alle vormen van groepsopvang (vanaf minstens negen plaatsen).

De kinderopvang wordt opgedeeld in drie categorieën afhankelijk van het aantal kinderen dat tegelijk wordt opgevangen: klein, middelgroot en groot. Verder wordt er nog een onderscheid gemaakt in opvang in een gebouw dat onderhevig is aan de basisnormen en gebouwen die dat niet zijn.

De kindergroepsopvang moet in het bezit zijn van een geldig brandweerattest A of B. Een attest C betekent dat de kinderopvang niet voldoet.

De brandweer komt het pand controleren voor opstart. De brandweer maakt dan een verslag op. Het verslag wordt overgemaakt aan de burgemeester en die reikt op zijn beurt het brandveiligheidsattest (A, B of C) uit. De organisator van kinderopvang heeft een geldig brandweerattest nodig om zijn vergunning bij Kind en Gezin aan te vragen. 

De kindergroepsopvang moet voldoen aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften vermeld in artikel 23 (zie bijlage 2 van BVR 22 november 2013). Dit blijkt uit een brandveiligheidsattest A, B of C. Dit attest wordt na kennisname van het brandweerverslag uitgereikt door de burgemeester.

Evacuatie in een kinderopvang

Via dit filmpje kom je te weten hoe je best evacueert in een kinderopvang.

 

Nog meer weten over wettelijke brandpreventie voor kinderopvang? Surf naar de website van Kind&Gezin.

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen
Brandweer
545000+