Jeugddienst Hoboken

Bij de jeugddienst Hoboken kan u terecht voor A-kaart activiteiten, informatie of fuifsubsidies. Zowel kinderen, jongeren als jeugdverenigingen zijn welkom.

U vindt de jeugddienst in het jeugd- en vrijetijdscentrum Gravenhof.

Meer info

Jeugddienst Hoboken, Louisalei 7, 2660 Hoboken
tel. 03 292 65 43

Facebook jeugddienst

Meer informatie over het aanbod in het Gravenhof vindt u op de website Gravenhof

Dit artikel is gedeeld door