ComPas jongeren 2015 Frederik Beyens

ComPas, het competentiepaspoort

Veel scholen en organisaties in Antwerpen erkennen de capaciteiten van jongeren en zetten hen in als vrijwilliger om andere kinderen of jongeren te ondersteunen. Zo ontwikkelen zij sociale competenties of vaardigheden die een grote troef zijn voor hun latere studie of loopbaan.

Omdat zulke competenties niet uitgedrukt worden in een diploma werkte de Stad Antwerpen speciaal daarvoor het ComPas uit, het CompetentiePaspoort. Scholen of organisaties die geaccrediteerd werden met het ComPas-label kunnen aan jongeren die bij hen een traject volgden en de competenties verwierven, een ComPas-certificaat uitreiken.

Het ComPas-label 

  • Dit is een kwaliteitslabel dat scholen en organisaties kunnen behalen die op een gestructureerde manier competenties een plaats geven in hun werking/trajecten/begeleidingen. 
  • Het label wordt onderschreven door verschillende grote partners.
  • Het geeft aan scholen en organisaties het mandaat om een CompetentiePaspoort (ComPas) uit te reiken aan mensen die de trajecten volgden en de opgesomde/vereiste competenties behaalden.

Het ComPas-certificaat:

  • staat garant voor kwaliteit;
  • wordt onderschreven door verschillende grote partners;
  • geeft weer wat iemand effectief kan, welke competenties zij of hij effectief heeft verworven. 

Meer info

ComPas
Afdeling Jeugd & Onderwijs
tel. 03 338 33 40
compas@stad.antwerpen.be