ComPas jongeren 2015Frederik Beyens

ComPas, het competentiepaspoort voor en door jongeren

ComPas is een certificaat dat organisaties en scholen toekennen aan jongeren die in hun vrije tijd andere kinderen, tieners en jongeren ondersteunen, coachen of begeleiden. Jongeren krijgen via ComPas erkenning voor de competenties die ze zo verwerven.

ComPas, een kwaliteitslabel van de stad

Aan de toekenning van een ComPas-label zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Je organisatie of school biedt een traject of opleiding aan waarbij jongeren minstens volgende 5 kerncompetenties verwerven:
 1. Samenwerken
 2. Contactvaardig zijn
 3. Empathie
 4. Zelfreflectie
 5. Omgaan met feedback

Daarnaast kan elke jongere nog kiezen uit een pool van 8 aanvullende competenties.

Meer info vind je in de brochure hieronder.

 • Het traject of de opleiding is niet gekoppeld aan een formeel curriculum.
 • Elke jongere wordt gedurende het traject individueel ondersteund door een ervaren begeleider, die het leerproces met de jongere bespreekt en evalueert.
 • Een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende levensdomeinen (onderwijs, jeugdwerk, samenleven, werk, zorg, …) beoordeelt of je traject het ComPas-label krijgt voor 3 jaar. 

Wat heb je aan een ComPas

 • ComPas kan je helpen bij je studie- of beroepskeuze. Als je inzicht hebt in je eigen kunnen en weet waar je goed in bent, kan je bewuster kiezen.
 • Vermeld ComPas op je cv als je solliciteert. Zo zien werkgevers meteen wat je in je mars hebt. Zet ComPas in als extra troef tijdens je sollicitatiegesprek.

Meer info

ComPas
Afdeling Jeugd & Onderwijs
tel. 03 338 33 40
compas@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Onderwijs
Onderwijs
16000+