Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

ComPas, het competentiepaspoort voor en door jongeren

Verschillende organisaties en scholen bieden voor jongeren mogelijkheden om zich als vrijwilliger in te zetten. Tijdens hun engagement doen ze belangrijke  ervaringen op die invloed kunnen hebben op hun persoonlijke ontwikkeling, op een studiekeuze of misschien op het vinden van een job.

 

ComPas jongeren 2015

Waarom een ComPastraject?

Maar vaak zijn jongeren zich niet bewust van de waardevolle competenties die ze in hun vrijwillige engagement verwierven.

ComPas  (Competentiepaspoort) kan hen en de begeleiders helpen om deze bij zichzelf te herkennen en om de competenties te leren benoemen. Het is een certificaat dat organisaties en scholen toekennen aan jongeren die in hun vrije tijd andere kinderen, tieners en jongeren ondersteunen, coachen of begeleiden.

Voorbeelden hiervan zijn: een festival in goede banen leiden, workshops begeleiden, kinderen animeren, aanspreekpunt zijn voor jongeren leerlingen op school...

Jongeren krijgen via ComPas erkenning door de stad Antwerpen en VDAB voor de competenties die ze in het gevolgde traject verwierven.

Aan de toekenning van een Compaslabel zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Een traject werkt aan minstens 8 competenties uit de competentielijst 
  • De doelgroep zijn jongeren van 15 tot 30 jaar
  • Een jongere volgt een traject vrijwillig. Het is niet gelinkt aan een verplichte stage
  • De begeleiding werkt samen met de jongere rond het kunnen benoemen en herkennen van de competenties.
  • Een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers uit verschillende sectoren (onderwijs, jeugdwerk, sport, VDAB, tewerkstellingssector,…) beoordeelt na een bezoek en een gesprek met begeleiders en jongeren of een traject het Compaslabel krijgt voor 3 jaar.

 

Waarom zou je iemand aanwerven met een ComPas?

Als je iemand met een ComPas-certificaat aanneemt, kan je er zeker van zijn dat hij of zij effectief de erin opgenomen competenties verworven heeft. Nog meer redenen om je te overtuigen?

  • Jongeren met een ComPas zijn geëngageerd. Ze hebben in hun vrije tijd andere jongeren ondersteund en begeleid.
  • ComPas kan je helpen om de juiste kandidaat te selecteren, je krijgt extra informatie over de competenties van de sollicitant.
  • ComPas zorgt voor relevante aanknopingspunten tijdens een sollicitatiegesprek.
  • VDAB erkent ComPas en is lid van de jury.

Meer info

ComPas
Afdeling Jeugd & Onderwijs
tel. 03 338 33 40
compas@antwerpen.be

Overzicht ComPastrajecten

Hiernaast vind je een overzicht van alle erkende ComPastrajecten.