Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen is een van de grootste inrichtende machten voor onderwijs in Vlaanderen.

Dagelijks begeleiden we met bijna zesduizend medewerkers ruim vijftigduizend leerlingen en cursisten in 150 scholen. Het Stedelijk Onderwijs is vertegenwoordigd in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. Via dit breed platform van leermogelijkheden wil het Stedelijk Onderwijs iedereen optimale ontplooiingskansen geven en mee bouwen aan de toekomst van de stad en de samenleving. Het stedelijk CLB Antwerpen zorgt voor de nodige pedagogische en medische ondersteuning en begeleiding. De deskundigheid en competenties van al onze medewerkers zijn de beste garantie op kwaliteitsonderwijs van hoog niveau.

Contact:
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen
0800 230 19
http://www.stedelijkonderwijs.be

Dit artikel is gedeeld door