Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen is een van de grootste inrichtende machten voor onderwijs in Vlaanderen.

Opdracht

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen werd opgericht in 2009 als autonoom gemeentebedrijf (AG) van de stad Antwerpen. Dagelijks begeleiden we met bijna zesduizend medewerkers ruim vijftigduizend leerlingen en cursisten in 150 scholen. Het Stedelijk Onderwijs is vertegenwoordigd in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. Via dit breed platform van leermogelijkheden wil het Stedelijk Onderwijs iedereen optimale ontplooiingskansen geven en mee bouwen aan de toekomst van de stad en de samenleving. Het stedelijk CLB Antwerpen zorgt voor de nodige pedagogische en medische ondersteuning en begeleiding. De deskundigheid en competenties van al onze medewerkers zijn de beste garantie op kwaliteitsonderwijs van hoog niveau.

Oprichtingsdossier:

Statuten

Beheersovereenkomst

Beslissingen:

  • Lijst besluiten RvB
    Hieronder vindt u binnenkort de lijst van besluiten van de meest recente zittingen van de raad van bestuur van het AG.  De titels van de beslissingen vormen telkens een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die geregeld zijn in de besluiten.
     

Specifieke beslissingen

Hieronder vindt u binnenkort eventuele specifieke beslissingen van de raad van bestuur van het AG.

Indien u een klacht bij de toezichthoudende overheid wenst in te dienen tegen een beslissing van het AG, vindt u hier alle verdere informatie. 

Contact

Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen
0800 230 19
http://www.stedelijkonderwijs.be

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
31900+