Drie mannen in een rolstoel. Thinkstock

Adviesraad personen met een handicap

De adviesraad personen met een handicap behartigt de belangen van personen met een handicap (PMH). De raad geeft de stad Antwerpen ook advies.

Elke handicap brengt specifieke noden met zich mee. Daarom werd in 2005 de adviesraad personen met een handicap opgericht. In de raad zitten vertegenwoordigers van verenigingen die de belangen van personen met een handicap behartigen.

De raad kan de stad Antwerpen adviseren over onderwerpen die personen met een handicap aanbelangen. Elk lid van de raad kan thema’s aanbrengen. Tijdelijke werkgroepen bespreken deze thema’s.

Werkgroep Antwerpen toegankelijk

Een van de werkgroepen van de adviesraad houdt zich bezig met de toegankelijkheid van gebouwen en het openbaar domein. Meer informatie vindt u op de website van deze werkgroep

Meer informatie over toegankelijkheid vindt u ook bij:

Dit artikel is gedeeld door