Onthaal loket Vreemdelingenzaken Woodmonkey

Wanneer moet u naar het loket Vreemdelingenzaken?

In het loket Vreemdelingenzaken kunnen nieuwkomers en niet-Belgen met een A-kaart, een B-kaart, een attest van immatriculatie, een bijlage 35 of een bijlage 37 terecht voor hun dienstverlening. 

Meer informatie over de verschillende vreemdelingenkaarten vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  

Het stadsloket in uw district

Het stadsloket in uw district blijft het aanspreekpunt voor de dienstverlening voor niet-Belgen in het bezit van een: C-kaart, D-kaart, E/E+ -kaart, F/F+ -kaart. 
 
Meer informatie over de verschillende vreemdelingenkaarten vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  

Werkwijze loket Vreemdelingenzaken

Op afspraak
Voor bijna alle zaken moet u een afspraak maken.

 • Bent u een nieuwkomer in België?
  Vul dan het online formulier Inschrijving nieuwkomer België volledig in. Een medewerker zal u vervolgens contacteren om een afspraak te maken. 
   
 • Bent u reeds ingeschreven? 
  Hebt u zich in het verleden al ingeschreven in een andere gemeente in België of verhuist u naar Antwerpen vanuit een andere Belgische gemeente? Dan kan u terecht in het loket Vreemdelingenzaken. Voor de meeste zaken moet u een afspraak maken.

  U kan online een afspraak maken via het e-loket.

Zonder afspraak
Voor een beperkt aantal zaken kan u terecht op het loket vrije inloop, zonder afspraak:

 • aanvraag/aflevering arbeidskaarten
 • verlenging attest immatriculatie en bijlage 35,
 • identiteitsbewijs kinderen
 • vervanging van een verblijfsvergunning na verlies of diefstal, mits voorlegging van het bewijs van aangifte verlies/diefstal afgeleverd door de politie

​De openingsuren van het loket kan u terugvinden op de pagina openingsuren stadsloketten

Asielprocedure

Kandidaat vluchtelingen die in de stad Antwerpen of één van haar districten verblijven, kunnen voor hun bevolkingsadministratie terecht bij de dienst asielzoekers. 
Meer informatie hierover vindt u op de infofiche Asielprocedure

Info en contact

Loket Vreemdelingenzaken, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Vreemdelingenpermanentie

Gratis een eerste juridisch advies over vreemdelingenrecht door een advocaat en/of jurist.
Het hangt af van je persoonlijke situatie of je een pro-deoadvocaat kan krijgen via de vreemdelingenpermanentie. Als dat niet kan, word je doorverwezen naar de juiste dienst.
Lees alle informatie op de site van De Orde van Advocaten Antwerpen.

Sociaal Centrum Plein OCMW
Lamorinièrestraat 137, 2018 Antwerpen
tel. 03 270 33 03 
verblijfenrechtspositie@stad.antwerpen.be

Open op dinsdag en donderdag van 13 tot 15 uur.

De vreemdelingenpermanentie op het Bureau Juridische Bijstand Antwerpen gaat tijdens de zomermaanden juli en augustus 2017 door op woensdag ipv vrijdag (lees meer). 

Met het openbaar vervoer naar het loket Vreemdelingenzaken

Dit artikel is gedeeld door