Elisabeth Verwaest

De buurtfietsenstalling

Antwerpen wil nu en in de toekomst graag bereikbaar en aantrekkelijk blijven. Daarom stimuleert de stad bewoners om hun vervoersmiddelen zoveel mogelijk inpandig te stallen (in eigen garages, buurtparkings, via bewonersabonnementen in publieke parkings, buurtfietsenstallingen,…)

Wat is een buurtfietsenstalling?

In Antwerpen zijn er veel buurten met rijhuizen en appartementen waar bewoners hun fietsen vaak enkel in hun gang kunnen stallen. Of buiten op het voetpad. Veel bewoners kopen daarom bij gebrek aan stalplaatsen geen fiets. Of ze gebruiken een oude fiets waarmee ze alleen de strikt noodzakelijke verplaatsingen doen.

Om het fietsgebruik te stimuleren beheert Mobiliteit en Parkeren Antwerpen in deze buurten buurtfietsenstallingen: ruimtes waar buurtbewoners hun fietsen gemakkelijk en goedkoop kunnen stallen. Dit kan bijvoorbeeld een garage of voormalig winkelpand zijn, soms een fietstrommel. Zo'n trommel is een metalen box waarin plaats is voor vijf fietsen. De box is afgesloten met een elektronisch slot, dat huurders met een badge kunnen openen.

Heeft of kent u geschikte stallingsruimte?

Geschikte panden vinden is niet altijd even gemakkelijk: juist in de buurten waar de stallingen het hardst nodig zijn, is de ruimte schaars. Kent u panden die geschikt zijn als buurtfietsenstalling? Contacteer dan het team buurtparkeren telefonisch op 03 338 21 85, van maandag tot donderdag tussen 9 en 15 uur. Mailen kan via buurtparkeren@antwerpen.be.

Waar vindt u een buurtfietsenstalling?

In het overzicht van de buurtparkings vindt u ook alle buurtfietsenstallingen terug.

Hoeveel kost een fietsstaanplaats?

  • 5,58 euro/maand
  • waarborg: 2x maandvergoeding
  • waarborg toegangsbadge: 25 euro

Meer info

Contacteer het team buurtparkeren van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via buurtparkeren@antwerpen.be of op het nummer 03 338 21 85 (maandag tot donderdag tussen 9 en 15 uur).

Dit artikel is gedeeld door