Parkeren op straat

Om Antwerpen bereikbaar en leefbaar te houden, geldt bewonersparkeren op veel plaatsen in de binnenstad en in de districtskernen. Voor motoren, kampeerwagens, lichte vrachtwagens en touringcars biedt de stad Antwerpen aparte parkeermogelijkheden. 

Op het stadsplan ziet u in één oogopslag op welke dagen en uren er welk parkeertarief geldt in de straat waar u wil parkeren. Of waar uw parkeervergunning voor bewoners geldig is. 

Bewoners

Antwerpenaars kunnen met een parkeervergunning voor bewoners gratis en onbeperkt parkeren binnen hun bewonerszone.

Motorrijders

  • Motorrijders hoeven niet te betalen voor hun parkeerplaats:

    • Let wel: Rijdt u met een overdekte motor? Dan gelden de regels zoals bij een auto en moet u een parkeersessie starten.

    • soms staat er meer dan één motorfiets geparkeerd binnen een parkeervak, terwijl er volgens de verkeerswetgeving per parkeervak maar voor één voertuig tegelijk betaald mag worden.

  • Motorrijders mogen hun motoren parkeren in alle parkeerstroken.

  • Motorrijders mogen haaks op de weg parkeren, maar moeten daarbij wel binnen de aangeduide parkeermarkering blijven.

  • Motorfietsen mogen overal op het voetpad staan en binnen de bebouwde kom ook op verhoogde bermen. Maar: daarbij mogen ze andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen (zie artikel 23 van de wegcode).

Brommobiel

Wil u uw volledig afgesloten brommobiel, met S-nummerplaat en vier wielen parkeren? Dan moet u een parkeersessie starten. Een overzicht van alle parkeertariefzones en betaalmogelijkheden vindt u hier. 

Bent u bewoner van een zone waar betalend of schijfparkeren geldt? Dan kan u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Contacteer de klantendienst van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via mobiliteitenparkeren@antwerpen.be

​Kampeerwagens

Bezoekt u Antwerpen met een kampeerwagen? Dan kan u parkeren in de straten waar een blauw bord met enkel een witte P erop (een zgn. E9a-bord) staat. Dit betekent dat alle soorten wagens er mogen parkeren, ook kampeerwagens.

Kamperen/overnachten op straat is niet toegelaten. U kan hiervoor wel terecht op twee stadsrandcampings:

Lichte vrachtwagens

Waar mogen lichte vrachtwagens parkeren?
U kan met uw lichte vrachtwagen (bijna) overal parkeren. Straten waar lichte vrachtwagens mogen parkeren zijn te herkennen aan de blauwe borden met een witte P erop (de zgn. E9a-borden). Enkel in straten waar het winkelstraatprincipe geldt, kan u nooit parkeren. Een overzicht van alle parkeertariefzones en betaalmogelijkheden vindt u hier.

Bent u bewoner en wil u een parkeervergunning aanvragen?
Dat kan. Eigenaars van een licht vrachtvoertuig (met een mtm. van 3,5 ton) kunnen met een parkeervergunning voor bewoners gratis en onbeperkt parkeren binnen hun bewonerszone, uitgezonderd winkelstraten. Een parkeervergunning voor bewoners aanvragen of gedetailleerde stratenplannen van de bewonerszones downloaden kan via deze pagina.

Touringcars

Touringcars parkeren zich op de busparking op de Scheldekaaien ter hoogte van het Zuiderterras en de voetgangerstunnel.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door