Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Punten en lagen toevoegen aan het stadsplan

U kunt zelf kaartlagen aanmaken die bruikbaar zijn voor u en alle andere bezoekers van antwerpen.be. En u kunt mee de kwaliteit van de stadslagen verbeteren door fouten te signaleren. Voor u een laag aanmaakt of er aan gaat meewerken, leest u best de onderstaande tips en spelregels even.

Tips

Kijk voor u een laag wil aanmaken eens bij 'stadslagen' en 'publieke lagen' of ze nog niet bestaat. Misschien startte iemand anders al met de kaartlaag en kunt u beter samenwerken om de gegevens te vervolledigen, dan twee dezelfde kaarten te maken.

Na een maand wordt uw kaartlaag automatisch een publieke laag en zichtbaar voor alle gebruikers van antwerpen.be. Vanaf dat moment kan iedereen met een A-profiel meewerken aan een kaart of suggesties doen. Wil u voor het einde van die maand anderen al laten meewerken aan de laag, dan kunt u bewerkers uitnodigen. 
Ook in de stadslagen kan wel eens een foutje zitten. Laat het ons weten en we passen de kaart aan.


Spelregels

Om een kaartlaag aan te maken, suggesties te doen of mee te werken aan een kaartlaag moet u een A-profiel hebben.

Kaartlagen, punten die op kaart worden gezet én informatie die er aan wordt toegevoegd, mogen niet discrimineren, van politieke aard zijn of kwetsend taalgebruik hanteren. Ook privacygevoelige informatie (bijv. namen of adressen van particulieren) mogen niet in het stadsplan geïnventariseerd worden. U leest er meer over in de privacyverklaring van antwerpen.be.

Na één maand wordt uw eigen laag een publieke laag en zichtbaar voor andere gebruikers van antwerpen.be. Zij kunnen dan op hun beurt nieuwe punten voorstellen, meewerken aan de kaart of fouten melden. 

Vrijgave als open data

Als de gegevens die u verzamelt objectief te verifiëren zijn, geven we ze na een maand ook vrij als open data op opendata.antwerpen.be. Anderen kunnen de gegevens dan gebruiken om te verwerken in een app of website volgens deze gebruikerslicentie.

We illustreren het voorgaande met een voorbeeld:

  • Als u een kaartlaag aanmaakt met plaatsen waar eiken staan in de stad is dat objectief te verifiëren. Na een maand wordt dit vrijgegeven als publieke laag én als open data.
  • Als u een kaartlaag aanmaakt met de mooiste huizen in uw wijk, is dit uw mening en niet door anderen verifieerbaar. Een dergelijke laag geven we wel vrij als publieke laag, maar niet als open data.

 

Praktische werking

  • Als u een kaartlaag start bent u eigenaar van de laag.
  • Per punt dat u op een laag zet, kunt u een naam, een adres én een omschrijving meegeven.
  • U kunt als eigenaar anderen uitnodigen om mee te werken aan uw kaartlaag als bewerker. Vanaf het moment dat u ze rechten geeft hebben ze dezelfde rechten als de eigenaar. 
  • Geïnteresseerden kunnen zelf vragen aan de eigenaar en bewerkers om ook bewerker te worden. Deze vraag kan toegestaan of geweigerd worden.
  • Derden kunnen (zonder daarvoor bewerker te moeten worden) nieuwe punten voorstellen of fouten signaleren. De bewerkers valideren deze dan.

 

 

Dit artikel is gedeeld door