Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Een straatnaambord tegen een muur in Lillo: Kazerneplein.

Straatnamen: ook u kan een voorstel indienen

Alle straten en pleinen hebben een eigen naam, die in principe uniek is in elk district. Zowel het district als burgers kunnen voorstellen indienen voor straatnamen. Hier leest u hoe.

Voorstel door het district

 1. Het district waar de straat of het plein gelegen is, doet een naamvoorstel. Het kan daarvoor advies vragen aan onder meer de plaatselijke cultuurraad en heemkundige kring.
 2. Het voorstel van het district wordt daarna voorgelegd aan het stadsarchief, samen met de eventuele adviezen. Het archief gaat de historische achtergrond van de naam na en sluit mogelijke conflicten met bestaande straatnamen uit.
 3. Na positief advies van het stadsarchief wordt de nieuwe straatnaam voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.
 4. Wanneer deze beide hun goedkeuring geven, wordt een openbaar onderzoek gevoerd dat 30 dagen duurt. Op die manier krijgen alle inwoners de kans om een bezwaarschrift in te dienen.
 5. Als er geen bezwaren zijn, keurt het college de straatnaam definitief goed.

Voorstel door burgers

Ook als burger kan u een voorstel indienen voor een straatnaam: 

 1. Mail uw voorstel naar BZ_Straatnamencommissie@antwerpen.be.
 2. Motiveer in uw mail waarom u vindt dat uw voorstel een plaats moet krijgen in Antwerpen.
 3. Houd hierbij rekening met deze zaken:
  1. De regels zoals vastgelegd in het 'Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen' van 28 januari 1977.
  2. De plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
  3. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
  4. Enkel namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren.
  5. De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt als de regering vooraf haar toestemming geeft.

De reservelijst

Soms wordt een nieuwe naam voorgesteld zonder dat op dat moment een straat benoemd moet worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van het overlijden van een prominent persoon. De gemeenteraad kan dan beslissen om dat voorstel op te nemen in de reservestraatnamenlijst voor later gebruik. Deze lijst vindt u hier:

De straatnamencommissie

Deze commissie coördineert elke benoeming of naamswijziging van openbare wegen en pleinen binnen de stad, in overleg met de hogergenoemde instanties. Dat verloopt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het Vlaamse ‘Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen’ van 28 januari 1977.

De straatnamencommissie beheert ook de officiële straatnamenlijst van de stad Antwerpen.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door