Eerste exemplaar van de pauselijke bul van 11 maart 1561 van het bisdom Antwerpen. Met loden zegel van paus Paulus IV.Bisschoppelijk Archief Antwerpen: eerste exemplaar van de pauselijke bul van 11 maart 1561 van het bisdom Antwerpen. Met loden zegel van paus Paulus IV.

Bisschoppelijk Archief Antwerpen

De collectie van het Bisschoppelijk Archief is bijzonder waardevol en belicht de grote rol van met name de Antwerpse kerk in de samenleving.

Het vonnis dat brutale uitlatingen bestraft met een bedevaart naar de Sint-Willibrorduskerk in Antwerpen, 1686Bisschoppelijk Archief Antwerpen, foto Marcel Gielis
Vonnis dat brutale uitlatingen bestraft met een bedevaart naar de Sint-Willibrorduskerk in Antwerpen, 1686.


Het Bisschoppelijk Archief van Antwerpen omvat twee delen: het oude archief, van 1559 tot 1801, is goed voor 50 strekkende meter, het recente gedeelte voor 40 meter. In het archief vind je alles wat te maken heeft met de werking van het bisdom.

 

 

 

 

 

 

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen
Dit artikel is gedeeld door