Contacteer stad Antwerpen

NatiewagenMaritiem en Logistiek Erfgoed: natiewagen

Maritiem en Logistiek Erfgoed

Deze collectie, die sinds 1992 wordt aangelegd, gaat over de geschiedenis van de Antwerpse havenarbeid in het algemeen en van de naties en stouwers in het bijzonder.

 

NatiepenningenMaritiem en Logistiek Erfgoed
Natiepenningen

De verzameling Maritiem en Logistiek Erfgoed, ondergebracht in twee oude pakhuizen van de Katoen Natie nabij de oude dokken, bevat vijf deelcollecties: bedrijfsarchieven van naties en stouwerijen van 1790 tot vandaag, oude havenwerktuigen, voorwerpen in verband met naties, stouwers en andere havenarbeiders, een geluidsarchief met interviews en een fotoarchief met in de eerste plaats ongeveer 250.000 glas- en filmnegatieven van beroepsfotograaf Frans Claes.

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen
Dit artikel is gedeeld door