In een fietsstraat zijn de fietsers de belangrijkste weggebruikers

Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De inrichting van haar eerste fietsstraat, de Grotehondstraat in het district Antwerpen, gaf de stad Antwerpen de nodige ervaring voor het opstellen van algemene richtlijnen voor fietsstraten in de stad. Zo zijn de toekomstige fietsstraten in de stad duidelijk herkenbaar.

De nota ‘Fietsstraten Antwerpen’ legt een aantal generieke inrichtingsprincipes van toekomstige fietsstraten in Antwerpen vast. Op korte termijn wil de stad deze principes toepassen om een aantal ‘missing links’ in het fietsroutenetwerk weg te werken.

Rode fietsstraat

De rijweg in een fietsstraat is steeds volledig rood. Omdat fietsers in de fietsstraat steeds voorrang hebben loopt de rode kleur door over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.
Op kruispunten waar fietsers van richting of van straat wijzigen heeft de fietser geen voorrang en loopt de rode kleur niet door.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Overzicht van de verschillende kruispunten op een fietsstratenroutestad Antwerpen
Overzicht van de verschillende kruispunten op een fietsstratenroute

Drie nieuwe fietsassen

Op korte termijn wil de stad deze richtlijnen toepassen om een aantal ‘missing links’ in het fietsroutenetwerk weg te werken. De focus ligt op de drie belangrijkste bovenlokale routes: Antwerpen-Noord, Borgerhout intra muros en de districtenroute in Deurne.

Rode loper Spoor Noord

Vandaag komen de fietsostrades vanuit Essen, Herentals en langs de A12 samen aan de nieuwe fietsbrug aan de IJzerlaan. Van daaruit zullen fietsers via de Rode loper Spoor Noord dieper de stad in kunnen naar de Rooseveltplaats. 

Alle info over deze fietsroute kan u hier raadplegen.

Borgerhout intra muros: Fietspoort naar de stad

Met de nieuwe aanleg van de Noordersingel ter hoogte van de Turnhoutsebaan wordt de doorgang onder de spoorweg in het verlengde van de Karel Geertstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer.  Deze doorgang wordt volledig aangelegd als verbinding voor de fietsers en voetgangers.  Het wordt zo een comfortabele verbinding tussen het Singelfietspad, het Ringfietspad en de nieuwe fietsroute naar de binnenstad.

De ambitie van de stad is om een fietsstraatverbinding van aan de Noordersingel tot aan de binnenstad te realiseren. Via deze nieuwe fietsverbinding, parallel aan de Turnhoutsebaan en zonder verkeerslichten, kan men rustig en vlot de binnenstad bereiken. Voor deze verbinding worden straten geselecteerd waar het comfort van de fietser primeert.

Alle info over deze fietsroute kan u hier raadplegen.

Districtenroute Deurne

De  districtenroute loopt door verschillende woonwijken van de randdistricten. De ontbrekende schakels worden een voor een aangepakt.  Het eerste project is de Ruimtevaartlaan omvormen tot een fietsstraat. Zo wordt het fietspad in de Boekenberglei verbonden met de toekomstige fietspaden in de Vosstraat.

Kaart met overzicht van de huidige fietsroutes en aanduiding van de drie gebieden.stad Antwerpen
Het wegwerken van de missing links op de drie belangrijkste bovenlokale fietsroutes
Dit artikel is gedeeld door