Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Bord fietsstraatFrederik Beyens

Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De inrichting van haar eerste fietsstraat, de Grotehondstraat in het district Antwerpen, gaf de stad Antwerpen de nodige ervaring voor het opstellen van algemene richtlijnen voor fietsstraten in de stad. Zo zijn de toekomstige fietsstraten in de stad duidelijk herkenbaar.

De nota ‘Fietsstraten Antwerpen’ legt een aantal generieke inrichtingsprincipes van toekomstige fietsstraten in Antwerpen vast. Op korte termijn wil de stad deze principes toepassen om een aantal ‘missing links’ in het fietsroutenetwerk weg te werken.

Rode fietsstraat

De rijweg in een fietsstraat is steeds volledig rood. Omdat fietsers in de fietsstraat steeds voorrang hebben loopt de rode kleur door over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.
Op kruispunten waar fietsers van richting of van straat wijzigen heeft de fietser geen voorrang en loopt de rode kleur niet door.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Overzicht van de verschillende kruispunten op een fietsstratenroutestad Antwerpen
Overzicht van de verschillende kruispunten op een fietsstratenroute

Nieuwe fietsstraten 

De stad Antwerpen zal in de zomer van 2020 versneld nieuwe fietsstraten aanleggen. De straten zullen als fietstraat worden ingericht aan de hand van markeringen en verkeersborden. Op de kenmerkende rode kleur die fietsstraten hebben, is het nog even wachten. Door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk. 

Volgende straten worden versneld als fietsstraat ingericht:

  • fietsas Zurenborg/Kievit: Pretoriastraat - (Grotehondstraat) - Oostenstraat- Baron Joostensstraat - Van Immerseelstraat;
  • fietsas parallel Leien: Balansstraat - Kielsevest tussen de Balansstraat en de Montignystraat;
  • missing links fietsostrade 13 Antwerpen/Boom: Commandant Van Laethemstraat - Fodderiestraat;
  • missing link Veer Hoboken: Zaatlaan - Karel Duboislaan - Hertoglei;
  • fietsstraat Molenlei;
  • missing link fietsostrade 107 Antwerpen/Ranst: Peter Benoitlaan - Nieuwe Donk - Vaartweg - Wouter Haecklaan - Cornelissenlaan;
  • fietsas Hoboken/Wilrijk: Spoorweglaan (van Jozef Hermanslei tot Groenenborgerlaan) en Bosheidelaan - Den Brem - Salesianenlaan - Eikenlei - Meerlenhoflaan - Walstraat - Antverpiastraat - Vinkenveldplein- Vinkenveldstraat;
  • fietsas zuiden/oosten binnenstad: Jozef Liesstraat - Halfmaanpleintje - Belegstraat - Haantjeslei - Van Schoonbekestraat - Markgravelei (tussen Van Schoonbekestraat en Karel Oomsstraat) - Doornelei - Sint-Hubertusstraat - Frederik De Merodestraat (tussen Sint-Hubertusstraat en Frederik de Merodeplein) - Frederik de Merodeplein - Belpairestraat - Eikelstraat - Waterfordstraat - Boomgaardstraat (tussen Van Luppenstraat en Cobdenstraat) - Cobdenstraat - Transvaalstraat - Tramplein - Lange Altaarstraat;
  • fietsas noorden binnenstad: Gasstraat - Sint-Jobstraat - Essenstraat - Korte Dijkstraat - (verknoping met fietsstraat Lange Dijkstraat)
Stad Antwerpen
Kaart met bestaande en toekomstige fietsstraten

Rode lopers: aansluitende fietsstraten doorheen de stad

U kan als fietsers kiezen uit verschillende snelle en veilige fietsroutes naar en rond de stad. Als laatste etappe is een goede verbinding nodig vanop de grote assen tot in het centrum van de stad. De stad heeft daarom ‘rode lopers’ uitgerold op een aantal belangrijke fietsverbindingen naar de stad, door verschillende fietsstraten op elkaar te laten aansluiten. De eerste rode lopers werden aangelegd in Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Alle info over deze fietsroute kan u hier raadplegen.

Rode loper Spoor Noord

Vandaag komen de fietsostrades vanuit Essen, Herentals en langs de A12 samen aan de nieuwe fietsbrug aan de IJzerlaan. Van daaruit kunnen fietsers via de Rode loper Spoor Noord dieper de stad in naar de Rooseveltplaats. 

Borgerhout intra muros: Fietspoort naar de stad

Door de nieuwe aanleg van de Noordersingel ter hoogte van de Turnhoutsebaan is de doorgang onder de spoorweg in het verlengde van de Karel Geertstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Deze doorgang is volledig aangelegd als verbinding voor de fietsers en voetgangers. Het is zo een comfortabele verbinding tussen het Singelfietspad, het Ringfietspad en de nieuwe fietsroute naar de binnenstad.

De stad heeft een fietsstraatverbinding van aan de Noordersingel tot aan de binnenstad gerealiseerd. Via deze ‘Rode loper’ in Borgerhout, een aaneenschakeling van fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan, geraken fietsers veilig en vlot naar het centrum van de stad. 

Missing links 

De  districtenroute loopt door verschillende woonwijken van de randdistricten. De ontbrekende schakels worden een voor een aangepakt. Het eerste project was de Ruimtevaartlaan omvormen tot een fietsstraat. Zo werd het fietspad in de Boekenberglei verbonden met de nieuwe fietspaden in de Vosstraat.

Kaart met overzicht van de huidige fietsroutes en aanduiding van de drie gebieden.stad Antwerpen
Het wegwerken van de missing links op de drie belangrijkste bovenlokale fietsroutes
Dit artikel is gedeeld door