Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Projectgebied RUP Middenvijver

RUP Middenvijver - Antwerpen

Voor het gebied Middenvijver op Linkeroever wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om de bestaande bestemming volgens het gewestplan te wijzigen.

Het gewestplan dat van kracht is voor het groen gebied Middenvijver op Linkeroever voorziet voornamelijk een zone voor 'woonuitbreidingsgebied'. Met het RUP Middenvijver zal dit herbestemd worden tot een open park- en recreatiegebied. Op die manier kan het behoud van dit toegankelijk gebied worden gegarandeerd en het huidige meervoudig gebruik gecombineerd met de aanleg van een festivalweide en een stadscamping.

Inrichting Middenvijver

De stad keurde de inrichting van het gebied goed, als basis voor verdere uitwerking. Op vrijdag 5 september 2014 keurde het college van burgemeester en schepenen het besluit over de inrichting van het gebied en de overeenkomst tussen de stad en de concessiehouder goed. Op 22 september 2014 is de inrichting goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hier een korte samenvatting:

  • Middenvijver wordt een park met toegankelijke paden.
  • Er wordt een bufferzone aangelegd tegen verstoring van het natuurgebied.
  • Er wordt een stadscamping ingericht.
  • De inkomzones worden halfverhard en er wordt een zone aangelegd voor logistiek en opslag.

Overeenkomst stad en concessiehouder

In de overeenkomst tussen de stad en de consessiebhouder zijn afspraken gemaakt over een recreatieve cluster binnen het gebied Middenvijver.

Een kort overzicht van de belangrijkste afspraken:

  • Het gebied mag maximum drie dagen per jaar als festivalweide gebruikt worden.
  • Er mogen maximum twee festivals georganiseerd worden die allebei om middernacht eindigen.
  • Een deel van het terrein mag twee weken voor het festival en één week na het festival afgesloten worden voor de voorbereidende werken. Enkel tijdens het festival wordt heel het terrein afgesloten.
  • Er mogen bijkomend nog maximum drie laagdynamische evenementen georganiseerd worden door de stad of een non-profitorganisatie (zoals de vliegerhappening).
  • Wanneer er geen festival of evenement (en opbouw en afbraak daarvan) plaatsvindt, zal de Middenvijver volledig toegankelijk zijn.
  • Er worden passende maatregelen genomen ter bescherming van het nabijgelegen natuurgebied.

Stand van zaken

Voor dit RUP werd reeds een proces- en richtnota opgemaakt. Deze nota werd in zitting van 6 februari 2015 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

De opmaak van het RUP wordt verder voorbereid. In dit RUP zal de bestemming voor woonuitbreiding definitief gewijzigd worden naar de bestemming voor groen, waarbij de evenementen en de camping landschappelijk geïntegreerd worden. Er volgt in een latere fase nog een openbaar onderzoek voor dit RUP.

Voor dit RUP is een PlanMER en RVR in opmaak.

Meer info

Meer info over RUP Middenvijver vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - Ruimtelijke Planning
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door