Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Masterplan publiek domein Rozemaai - Antwerpen

Het bestaande stedenbouwkundige masterplan Rozemaai dat op 22 juni 2012 werd goedgekeurd bevindt zich op het kantelpunt tussen ruimtelijk beleid en publiek domein. De richtlijnen van dit masterplan worden verder uitgewerkt.

Masterplan Rozemaai plangebied

Het vervolgproject bestaat uit de opmaak van een plan met 3 onderdelen:

  • opmaak masterplan voor het publiek domein. Deze detaillering van het masterplan Rozemaai bestaat uit een beeldkwaliteitsplan, uitspraken over het intensief en extensief publiek domein, wegenis, park en waterhuishouding, type straten,...;
  • opmaak van een plan van aanpak met uitspraken over budgettering, fasering,...;
  • het 3de onderdeel vormt het vervolgtraject in de vorm van uitvoeringsprojecten. Dit zijn de gedetailleerde ontwerpen van het publiek domein.

Projectgebied

Rozemaai is gelegen tussen de stad Antwerpen en de kern van Ekeren.

Ambitie

Het masterplan publiek domein streeft ambities na op vlak van water, groen, routes en recreatie.

Water

De oostelijke oever van de beekvallei wordt afgegraven. Hierdoor ontstaat een lage natuurvriendelijke oever die aansluit op de waterrijke laagtes met natuurlijke poelen. Regenwater dat in de wijk terechtkomt, wordt naar de beekvallei afgevoerd via een zichtbaar watersysteem of een ondergronds regenwaterafvoersysteem.

Groen

Van de beplanting van het bos wordt de onderlaag plaatselijk uitgedund, zodat het bos toegankelijker wordt. De parkzone vormt de overgang tussen de zone voor recreatie en de beekvallei. Hier is ruimte voor wijkfeesten en evenementen. In de recreatiezone kunnen de bewoners bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin of eigen volkstuintje aanleggen. Hiernaast kunnen kleinere speeltuintjes, sportveldjes, picknickplekken, enzovoort komen. Langs de A12 kan een geluidsberm aangelegd worden. De uitgegraven grond van de beekvallei wordt dan gebruikt voor het ophogen ervan. De beplantingen in het park en in de straten bestaan uit inheemse soorten.

Routes

Voor het autoverkeer komen er twee lussen: één langs de Ferdinand Verbieststraat en één langs de Ekersesteenweg. Vanaf deze lussen zijn alle woningen en parkeervelden bereikbaar. Het fietspadennetwerk is gekoppeld aan deze twee lussen en heeft ook een bijkomend netwerk van paden dat gedeeld wordt met de voetganger. Naast de fietsroutes door de wijk wordt het fietsroutenetwerk uitgebreid met routes door de beekvallei en langs de A12, die een verbinding legt tussen Oude Landen en het Ekers Moeras. De voetganger heeft naast alle trottoirs langs wegen en gebouwen een netwerk van paden dat nog uitgebreider is dan dit van de fiets. Deze lopen door vanuit de wijk tot de beekvallei.

Recreatie

In en aan het park komen onder meer zitbanken, uitkijkpunten, bruggen, paviljoens,... Dit moet een plek worden om te ontspannen, sporten en spelen.

 

Meer info

Meer informatie over dit project vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door