Het Schoon Verdiep met de muurschildering  “Toonkunst, De Toonzetter Benedicuts des Heertogen, met stadsspeellieden en zangers geneugte makende voor de nieuwe magistraat' van Hendrik Houben.Stadhuis, foto Oswald Pauwels: het Schoon Verdiep met de muurschildering “Toonkunst, De Toonzetter Benedicuts des Heertogen, met stadsspeellieden en zangers geneugte makende voor de nieuwe magistraat' van Hendrik Houben.

Stadhuis Antwerpen

Het Antwerpse stadhuis, een renaissancegebouw uit de jaren 1560 ontworpen door Cornelis Floris De Vriendt, heeft de allures van een paleis. Het staat symbool voor de glorie van Antwerpen als handelsmetropool in de 16de eeuw. 

Gevel van het Stadhuis met centraal de Madonna van Loreto van Philippus De Vos (1587)Stadhuis, foto Wim Strecker
Gevel van het Stadhuis met centraal de Madonna van Loreto van Philippus De Vos (1587)

Het stadhuis heeft niet alleen allure aan de buitenkant. Het interieur is rijk aan portretten en aan muurschilderingen zoals de tien historische wandtaferelen in de erezaal van Hendrik Leys uit de jaren 1860. Een prachtige 16de-eeuwse Madonna van Loreto van de hand van Philippus De Vos siert de voorgevel.

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen
Dit artikel is gedeeld door