Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Wat kan u nu al vastleggen voor de uitvaart?

In de eerste dagen na een overlijden moeten nabestaanden veel regelen en beslissen over praktische zaken. Het is voor hen een grote steun als u op voorhand al keuzes hebt gemaakt en erover hebt gepraat. Dat kan over praktische zaken gaan, maar ook over persoonlijke wensen zoals de afscheidsplechtigheid. Door aan te geven hoe u uw afscheid ziet, bent u meer ‘aanwezig’ tijdens de plechtigheid. Geef uw nabestaanden ook de kans om hun persoonlijke inbreng aan de afscheidsplechtigheid toe te voegen. 

De uitvaart: wat kan u nu al vastleggen

Een uitvaart met of zonder uitvaartonderneming?

Bij een uitvaart komt heel wat kijken. Nabestaanden schakelen meestal een uitvaartonderneming in voor de uitvaartplechtigheid. Die neemt een hoop taken op zich. Zo krijgen nabestaanden tijd en ruimte om op een bewuste manier afscheid te nemen. 

Wettelijk gezien is er niets op tegen om zelf de volledige plechtigheid of bepaalde onderdelen van de uitvaart in handen te nemen. Dit kan gaan van het vormgeven van het drukwerk, het organiseren van een originele afscheidsplechtigheid of koffietafel, tot het samen dragen van de kist. 

Voor heel wat praktische en administratieve zaken die kort na het overlijden geregeld moeten worden, kan advies en de hulp van een begrafenisondernemer meer dan welkom zijn.

 • De gemeenteadministratie.
 • De organisatie van de (religieuze) plechtigheid.
 • Het opstellen en versturen van de rouwbrieven.
 • De plaatsing van rouwadvertenties in de kranten
 • De overdracht van het lichaam naar een rouwcentrum in afwachting van de plechtigheid.
 • Het ‘afleggen’. 
 • De keuze van kist of urne.
 • Het organiseren van een laatste groet aan de overledene in een rouwcentrum of thuis.
 • Het contact met de begraafplaats of het crematorium.
 • Het contact met de maker van het eventuele grafmonument.
 • Het voorzien van dragers en lijkwagen voor de plechtigheid.
 • Zorgen voor bloemen en gedenkkaartjes.
 • Het regelen van de traiteur of de organisatie van de koffietafel na de uitvaart.

Waarom diensten uitbesteden aan een uitvaartondernemer?

Een uitvaartondernemer kan de ceremonie volgens uw persoonlijke wensen organiseren, plannen en begeleiden. Daarnaast kan u verschillende praktische opdrachten uitbesteden zodat u zelf de tijd krijgt om te rouwen:

 • het lijkenvervoer;
 • opbaring van een overledene in een mortuarium;
 • balseming van een overledene;
 • het aanbieden van een funerarium waar nabestaanden een overledene een laatste groet kunnen brengen of een afscheidsplechtigheid houden;
 • het aanbieden van doodskisten, asurnen, rouwornamenten, bloemstukken, rouwkransen, e.a. ;
 • het bestellen van rouwdrukwerk;
 • het bestellen van rouwberichten in de pers;
 • het aangeven van overlijden bij de burgerlijke stand;
 • het inplannen van crematie en bezorging van stoffelijke resten op een begraafplaats;
 • enz.

Meer info over begrafenisondernemers in uw buurt en de diensten die zij aanbieden vindt u op:

Met wie werkt de uitvaartondernemer samen als ik er niet meer ben?

U kan op voorhand een 'erkend persoon' aanstellen. Dit kan uw partner, een familielid, een vriend of de begrafenisondernemer zelf zijn. Van hem of haar wordt dan verwacht dat hij uw laatste wensen kent en deze uitvoert. Deze persoon zal nauw met de uitvaartondernemer samenwerken. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid en wordt betrokken bij alle keuzes.

U kan deze persoon aanduiden in uw testament of laatstewilsbeschikking.

Als er niemand is aangewezen, nemen de erfgenamen of rechthebbenden deze taak op zich. Zijn die er ook niet, dan komt deze verantwoordelijkheid toe aan de persoon die de nauwste band en het meeste contact had met de overledene.

De afscheidsplechtigheid

Een religieuze of niet-religieuze plechtigheid?
Geloofsgemeenschappen hebben elk hun eigen tradities, rituelen en ceremonies rond overlijden en begrafenis of crematie. In een religieuze ceremonie is er een behoorlijk strikte taakverdeling. Als u een ceremoniemeester aanstelt, bespreekt u dat het best vooraf. 

Niet-gelovigen kunnen kiezen voor een ceremoniemeester of zelf het verloop van de afscheidsplechtigheid in handen nemen. 

De afscheidsceremonie wordt vooral bepaald door tradities en niet zozeer door regels. In principe bent u, binnen het kader van de praktische afspraken en de mogelijkheden van de plaats waar de plechtigheid plaatsvindt, vrij om het afscheid in te vullen qua:

 • muziek
 • foto’s en videofragmenten
 • teksten
 • performance (muziek, dans,…)
 • aankleding van de afscheidsruimte: bepaalde kleuren, bloemen, kransen, …

Wat kost een uitvaart?

De prijs van een uitvaart is afhankelijk van uw persoonlijke keuzes. Als u een vrijblijvende offerte aan een uitvaartondernemer vraagt, krijgt u een idee van de kost voor de zaken die u graag wilt bij uw uitvaart. En misschien nog belangrijker: als u al wat geld opzij zet of een uitvaartverzekering afsluit, bespaart u de nabestaanden alvast financiële zorgen.

Allereerst zijn er diensten die bij elke uitvaart (of het nu gaat om een begrafenis of een crematie) voorkomen.

 • Kisting (Het opmeten van de overledene en zorgen voor een kist ‘op maat’).
 • Aflegging. (1) 
 • Administratieve formaliteiten.
 • Onthaal in het rouwcentrum.
 • Dragers en lijkwagen voor de plechtigheid.
 • Overdracht van het lichaam naar de rustplaats in afwachting van de plechtigheid.

Deze diensten kosten samen gemiddeld 1.150 euro. 

Verder moet u, afhankelijk van uw keuzes, op verschillende extra kosten rekenen. 
De prijs van een kist voor een crematie kan variëren van 600 tot 1.500 euro.
Een kist voor een begrafenis kost tussen de 1.000 en 3.500 euro.

Daarnaast wenst u misschien:

 • Het plaatsen van een overlijdensbericht of necrologie in de krant (150 tot 1.200 euro afhankelijk van de krant).
 • Bloemen (€ 50 voor een bescheiden bedje tot minimaal 250 euro voor een krans).
 • Rouwbrieven. De prijs varieert naargelang het aantal.
 • Gedenkkaartjes. Ook hier is de prijs afhankelijk van het aantal.
 • Een koffietafel of bijeenkomst na de uitvaart (vanaf. 12 euro per persoon).

Specifieke kosten bij een crematie:

 • De kosten voor een crematie (verschilt per crematorium, ca. 500 euro).
 • De eventuele aankoop van een urn (100 tot 500 euro) of gedenkplaat (ca. 1.000 euro).

De notaris trekt de kosten van de uitvaart, inclusief het plaatsen van een grafzerk af van de nalatenschap (2).

Verklaring termen

(1) Afleggen
De term ‘afleggen’ komt van de uitdrukking ‘het leven afleggen’. Het is het verzorgen, voorbereiden en toonbaar maken van de overledene voor de begrafenis. Het afleggen verloopt volgens een vaste procedure en met respect voor de overledene.

(2) Nalatenschap
Alle bezittingen en schulden die iemand nalaat na een overlijden vormen het nalatenschap. Het gaat hierbij zowel om goederen als om rechten die de overledene bezat.

Dit artikel is gedeeld door
Overlijden
Overlijden
133000+