Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Gemeenteraad: zittingen, beeldverslagen en besluiten

In principe vergadert de gemeenteraad eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), op maandagavond om 19.30 uur. Als de agenda tijdens die zitting niet volledig kan worden afgewerkt, vergadert de gemeenteraad de volgende dag(en) verder. Gedurende de week voor de gemeenteraadszitting vinden de gemeenteraadscommissies plaats.

Dagorde, besluitenlijst en notulen

Van iedere gemeenteraadszitting worden documenten gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.
Via de kalender in deze raadpleegomgeving kiest u de zitting gemeenteraad (GR) die u wilt bekijken. Volgende documenten kunt u raadplegen:

 • dagorde en een bundel van de ontwerpbesluiten van de punten die ter inzage zijn (vanaf de voorlaatste donderdag voor de zitting);
 • bijgevoegde dagorde: bevat het initiatiefrecht van de raadsleden dat na het afsluiten van de dagorde nog wordt toegevoegd (vanaf de laatste donderdag voor de zitting);
 • besluitenlijst (vanaf 1ste of 2de werkdag na de zitting);
 • notulen van de punten die ter inzage zijn (na goedkeuring van deze notulen op de eerstvolgende zitting).

Via volgende links gaat u rechtstreeks naar de raadpleegomgeving van de desbetreffende zitting.

 • maandag 21 oktober 2019
 • maandag 25 november 2019
 • maandag 16 december 2019
 • dinsdag 28 januari 2020
 • maandag 17 februari 2020
 • maandag 30 maart 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om alle commissies en raden in maart af te gelasten, zowel op stedelijk niveau als in de districten.   
 • maandag 6 april 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten aan te passen.
  Voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd beslist om op maandag 6 april 2020 een digitale zitting te organiseren.
  Er zullen geen voorafgaande voorbereidende commissies plaatsvinden. 
 • dinsdag 14 april 2020 -->  Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad op 14 april 2020 spoedeisend bijeen te roepen met als agendapunt de goedkeuring van het tijdelijk politiereglement houdende het opleggen van een administratieve sanctie voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
  Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten aan te passen
  Voor deze spoedeisende gemeenteraad werd beslist een digitale zitting te organiseren.
  Er zullen geen voorafgaande voorbereidende commissies plaatsvinden. 
 • maandag 27 april 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten aan te passen.
  Voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd beslist om op maandag 27 april 2020 een virtuele zitting te organiseren. 
  Er zullen geen voorafgaande voorbereidende commissies plaatsvinden.  
 • dinsdag 28 april 2020 --> De zitting van 27 april 2020 wordt voortgezet op dinsdag. 
  Deze zitting zal opnieuw een virtuele zitting zijn. 
 • maandag 18 mei 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten aan te passen.
  Voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd beslist om op maandag 18 mei 2020 een virtuele zitting te organiseren. 
  Er worden vooraf (maandag 11 mei - donderdag 14 mei) virtuele voorbereidende commissies georganiseerd.
  Zowel de virtuele raadszittingen op maandag 18 mei 2020 als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
 • maandag 29 juni 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 29 juni 2020 een virtuele zitting te organiseren. 
  Er worden vooraf (maandag 22 juni - donderdag 25 juni) virtuele voorbereidende commissies georganiseerd.
  Zowel de virtuele raadszittingen op maandag 29 juni 2020 als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • maandag 28 september 2020 -> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd beslist:
  - om voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 28 september 2020 hybride zittingen te organiseren. 

  Hierbij zullen bepaalde raadsleden fysiek deelnemen en andere raadsleden virtueel. De raadsleden die virtueel deelnemen, zullen op een gelijkwaardige manier kunnen debatteren, beraadslagen en stemmen als de raadsleden die fysiek aanwezig zijn. Zij zullen ook zichtbaar en hoorbaar zijn voor de andere raadsleden en voor de pers en het publiek;
  - om vooraf (maandag 21 september - donderdag 24 september) fysieke voorbereidende commissies te organiseren. 

  Zowel de hybride raadszittingen (audio + video) op maandag 28 september 2020 als de fysieke voorbereidende commissies (audio) zijn live te volgen via de website. 

  Geïnteresseerde burgers worden gevraagd maximaal van thuis uit te volgen via de livestreaming.

  Indien u toch fysiek aanwezig wenst te zijn, wordt u gevraagd om tijdig aanwezig te zijn aangezien de plaatsen beperkt zijn. U zal zich bij aankomst moeten registreren in functie van de contactopsporing. Gedurende de ganse avond is een mondmasker verplicht.
   
 • maandag 26 oktober 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 26 oktober 2020 een virtuele zitting te organiseren. 
  Er worden vooraf (maandag 19 oktober - donderdag 22 oktober) virtuele voorbereidende commissies georganiseerd.
  Zowel de virtuele raadszittingen op maandag 26 oktober 2020 als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • maandag 23 november 2020 en dinsdag 24 november 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 23 november 2020 een virtuele zitting te organiseren. Aangezien deze zittingen in het teken staan van de bespreking van de meerjarenplanning, worden zij voortgezet op dinsdag 24 november 2020.  
  Er worden vooraf (maandag 16 november - donderdag 19 november) virtuele voorbereidende budgetraadscommissies georganiseerd. Deze gaan aansluitend aan elkaar door. 
  Zowel de virtuele raadszittingen op maandag 23 en dinsdag 24 november 2020 als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • maandag 30 november 2020 --> Op maandag 30 november 2020 gaat de virtuele themacommissie 'Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden' door om 18.30 uur. Deze is live te volgen via de website
   
 • maandag 14 december 2020 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 14 december 2020 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf (maandag 7 december - donderdag 10 december) virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • maandag 25 januari 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 25 januari 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf (maandag 18 januari - donderdag 21 januari) virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • woensdag 17 februari 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd beslist om een virtuele, gezamenlijke themacommissie te organiseren: De Grote Verbinding. Deze themacommissie is live te volgen via de website
   
 • maandag 1 maart 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 1 maart 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf (maandag 22 februari - donderdag 25 februari) virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • woensdag 3 maart 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd beslist om een virtuele themacommissie te organiseren met de stad en districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne. De Grote Verbinding. Deze themacommissie is live te volgen via de website
   
 • maandag 29 maart 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 29 maart 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf (maandag 22 maart - donderdag 25 maart) virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
   
 • maandag 26 april 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 26 april 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
 • maandag 31 mei 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 31 mei 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
 • maandag 21 juni 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor deze bijkomende zitting van de gemeenteraad beslist om op maandag 21 juni 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf GEEN virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Ook deze bijkomend virtuele raadszitting zal live te volgen via de website. 
 • maandag 28 juni 2021 --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 28 juni 2021 een virtuele zitting te organiseren.  
  Er worden vooraf virtuele voorbereidende raadscommissies georganiseerd.  
  Zowel de virtuele raadszittingen als de virtuele voorbereidende commissies zijn live te volgen via de website. 
 • maandag 20 september 2021--> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd beslist:

  - om voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op maandag 20 september 2021 hybride zittingen te organiseren. Hierbij zullen bepaalde raadsleden fysiek deelnemen en andere raadsleden virtueel. De raadsleden die virtueel deelnemen, zullen op een gelijkwaardige manier kunnen debatteren, beraadslagen en stemmen als de raadsleden die fysiek aanwezig zijn. Zij zullen ook zichtbaar en hoorbaar zijn voor de andere raadsleden en voor de pers en het publiek;

  - om vooraf (maandag 13 september - donderdag 16 september) fysieke voorbereidende commissies te organiseren. 

  Zowel de hybride raadszittingen (audio + video) op maandag 20 september 2021 als de fysieke voorbereidende commissies (audio) zijn live te volgen via de website. 
   
 • maandag 18 oktober 2021
 • maandag 29 november 2021
 • maandag 20 december 2021
   

De commissies gaan steeds door de week voor de gemeenteraad. Ook deze worden gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.

Besluiten

Bepaalde besluiten moeten verplicht bekendgemaakt worden. Deze besluiten kan u bekijken via de ​raadpleegomgeving. Verder worden er nog besluiten gepubliceerd die niet verplicht bekendgemaakt moeten worden, en ook deze kan u in de raadpleegomgeving terugvinden.

(Beeld)verslagen 

Vanaf december 2015
Vanaf december 2015 kunnen de beeldopnames van de zittingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies zowel live als achteraf bekeken worden. Uiteraard bevatten deze fragmenten alleen opnames van het openbare gedeelte van de zittingen. Volg hiervoor de links bovenaan de pagina.

2008 – 2015
Beeldopnames zijn er ook voor eerdere zittingen. Deze kunnen in het archievenoverzicht geraadpleegd worden: 

 • via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Beeld- en geluidsopnamen

Tot eind 2007 werden de notulen van de openbare zittingen van de gemeenteraad gepubliceerd in boekvorm: het gemeenteblad. Per zitting was er een aparte editie.
U kan deze online raadplegen in het archievenoverzicht:

 • via zoekopdracht: 'gepubliceerd zittingsverslag'
 • via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Gemeenteblad (gepubliceerd zittingsverslag)

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van de gemeenteraad, kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest u hier

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
100000+