Gemeenteraad: zittingen, beeldverslagen en besluiten

In principe vergadert de gemeenteraad eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), op maandagavond om 19.30 uur. Als de agenda tijdens die zitting niet volledig kan worden afgewerkt, vergadert de gemeenteraad de volgende dag(en) verder. Gedurende de week voor de gemeenteraadszitting vinden de gemeenteraadscommissies plaats.

Dagorde, besluitenlijst en notulen

Van iedere gemeenteraadszitting worden documenten gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.
Via de kalender in deze raadpleegomgeving kiest u de zitting gemeenteraad (GR) die u wilt bekijken. Volgende documenten kunt u raadplegen:

  • dagorde en een bundel van de ontwerpbesluiten van de punten die ter inzage zijn (vanaf de voorlaatste donderdag voor de zitting);
  • bijgevoegde dagorde: bevat het initiatiefrecht van de raadsleden dat na het afsluiten van de dagorde nog wordt toegevoegd (vanaf de laatste donderdag voor de zitting);
  • besluitenlijst (vanaf 1ste of 2de werkdag na de zitting);
  • notulen van de punten die ter inzage zijn (na goedkeuring van deze notulen op de eerstvolgende zitting).

Via volgende links gaat u rechtstreeks naar de raadpleegomgeving van de desbetreffende zitting.

De commissies gaan steeds door de week voor de gemeenteraad. Ook deze worden gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.

Besluiten

Bepaalde besluiten moeten verplicht bekendgemaakt worden. Deze besluiten kan u bekijken via de ​raadpleegomgeving. Verder worden er nog besluiten gepubliceerd die niet verplicht bekendgemaakt moeten worden, en ook deze kan u in de raadpleegomgeving terugvinden.

(Beeld)verslagen 

Vanaf december 2015
Vanaf december 2015 kunnen de beeldopnames van de zittingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies zowel live als achteraf bekeken worden. Uiteraard bevatten deze fragmenten alleen opnames van het openbare gedeelte van de zittingen. Volg hiervoor de links bovenaan de pagina.

2008 – 2015
Beeldopnames zijn er ook voor eerdere zittingen. Deze kunnen in het archievenoverzicht geraadpleegd worden: 

  • via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Beeld- en geluidsopnamen

Tot eind 2007 werden de notulen van de openbare zittingen van de gemeenteraad gepubliceerd in boekvorm: het gemeenteblad. Per zitting was er een aparte editie.
U kan deze online raadplegen in het archievenoverzicht:

  • via zoekopdracht: 'gepubliceerd zittingsverslag'
  • via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Gemeenteblad (gepubliceerd zittingsverslag)

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van de gemeenteraad, kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest u hier

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
47400+