Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Gemeenteraad: zittingen, beeldverslagen en besluiten

In principe vergadert de gemeenteraad eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), op een maandagavond om 19.30 uur. Als de agenda tijdens die zitting niet volledig kan worden afgewerkt, vergadert de gemeenteraad de volgende dag(en) verder. 
Gedurende de week voor de gemeenteraadszitting vinden de gemeenteraadscommissies plaats.

Publicaties

Van iedere gemeenteraads- en commissiezitting worden documenten gepubliceerd op onze raadpleegomgeving.
Via de kalender in deze raadpleegomgeving kiest u de gemeenteraads- of commissiezitting die u wilt bekijken.

Volgende documenten kunt u raadplegen m.b.t. de gemeenteraad:

 • dagorde en een bundel van de ontwerpbesluiten van de punten die ter inzage zijn 
  (vanaf de voorlaatste donderdag voor de zitting);
 • bijgevoegde dagorde: bevat het initiatiefrecht van de raadsleden dat na het afsluiten van de dagorde nog wordt toegevoegd
  (vanaf de laatste donderdag voor de zitting);
 • besluitenlijst en besluiten
  (vanaf 1ste of 2de werkdag na de zitting);
 • notulen van de punten die ter inzage zijn
  (na goedkeuring van deze notulen op de eerstvolgende zitting).

Cyberaanval
Aangezien de raadpleegomgeving door de cyberaanval tijdelijk niet raadpleegbaar was gedurende de periode van 6 december 2022 tot en met 29 januari 2023, werden de documenten betreffende deze periode op deze pagina geplaatst. 

Planning 2023

De planning voor 2023 kunt u eveneens hier raadplegen. 

Besluiten

Bepaalde besluiten moeten verplicht bekendgemaakt worden. Verder worden ook de openbare besluiten gepubliceerd.
Deze besluiten kan u bekijken via de ​raadpleegomgeving

(Beeld)verslagen 

Hier kunt u de beeldfragmenten van de raads- en commissiezittingen live volgen, of achteraf herbekijken. Uiteraard bevatten deze fragmenten alleen opnames van het openbare gedeelte van de zittingen. 

Klacht bij de toezichthoudende overheid

Tegen beslissingen van de gemeenteraad, kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest u hier

Dit artikel is gedeeld door