Stagiair Pandkwaliteit

Antwerpenaars wonen graag in een comfortabele woning. Maar ze vinden het ook belangrijk dat de andere huizen in hun buurt vergund, veilig en duurzaam zijn. Daarom zoeken ze een stagiair voor het team pandkwaliteit die mee meldingen van slechte huurwoningen behandelt. Ben jij die knappe kop met technisch inzicht en een scherp beoordelingsvermogen?

Wat doe je?

Het team pandkwaliteit behandelt meldingen van slechte huurwoningen en dwingt herstel af, onder andere door het opstellen van besluiten ongeschikt en onbewoonbaar (OGO) en door de inzet van handhavingsinstrumenten zoals het sociaal beheer. Het team pandkwaliteit is ook aanspreekpunt voor de veiligheids- en kwaliteitscontroles van studentenkamers. Verder worden voor stedenbouwkundige inbreuken de processen-verbaal opgevolgd en de herstelvorderingen opgesteld.

  • Je verricht juridische basisopzoekingen (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer) binnen het Bouwrecht, Administratief recht,…    
  • Je maakt juridische adviezen op over eenvoudigere juridische vraagstukken.
  • Je bezoekt de probleemwoningen om zo een beter zicht op de situatie te krijgen. 
  • Je ontvangt en verwerkt processen-verbaal over bouwovertredingen opgesteld door de pandtoezichters. Je put deze in in de databank en verzendt ze naar het parket. Je volgt nadien de statussen op bij het parket.
  • Je bereidt de gerechtelijke procedures voor bouw- en woonkwaliteit (huisjesmelkerij) voor. Je bestudeert de  dagvaarding, verzamelt stavingsstukken en volgt het vonnis op. 

Wat verwachten we van je?

  • Je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van bewoners, bezoekers en klanten.
  • Je zet je in voor de stad als werkgever en kan de opgelegde taken tot een goed einde brengen.
  • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
  • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent derdejaarsstudent rechtspraktijk.

Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
425000+