Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Stad Antwerpen

Beheerplan Stadspark

Het Stadspark is een beschermd monument in de binnenstad. Om het park in ere te herstellen en te bewaren, stelde de stad een landschapsbeheerplan op. Dit plan geeft weer hoe het park er binnen twintig jaar moet uitzien. 

Werken in verschillende fases

Er zijn bepaalde ingrepen nodig die rekening houden met het historische karakter van het park en de noden van de parkbezoekers. De werken duren enkele jaren en verlopen in fases, met tussentijdse rustperiodes. In oktober 2015 start de eerste fase in de omgeving van het skatepark en de speeltuin. Op de kaart is deze fase aangeduid in het rood (werkblok 1). Ook wordt in de eerste fase gewerkt in werkblok 2 (oranje zone op de kaart).

Verschillende fases van de beheerwerken in het StadsparkBuiting Advies

Eerste fase

Aanleg van een nieuw pad
Tijdens de eerste fase van de werken wordt een nieuw pad aangelegd. Nieuwe paden in het park worden alleen aangelegd op basis van een goed overwogen ontwerp. De vormgeving van het pad sluit aan bij de stijl van het park. 

De pijl op het plan duidt aan waar het nieuwe pad zal komen.Buiting Advies

Dunning van bomen
De stad bracht de historische, veilige en levensvatbare bomen in het Stadspark in kaart. Om de kracht en de schoonheid van deze bomen in de toekomst te behouden, hebben de bomen voldoende ruimte nodig. Om die reden worden bepaalde bomen weggehaald. Hierdoor krijgen de 'toekomstbomen' meer licht en voedingsstoffen. Dit versterkt niet alleen het historische karakter van het park, maar zorgt ook voor de duurzame instandhouding van de bomen. 

Daarnaast worden de zieke of instabiele bomen vervangen uit veiligheidsoverwegingen. Alle zieke bomen worden vervangen door nieuwe, gezonde bomen. De stad kiest voor bomen die ook in het oorspronkelijke ontwerp voorkwamen. 

Na de dunning bepaalt de stad samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Overheid hoeveel nieuwe bomen kunnen worden bijgeplant.

Vernieuwen van de onderbeplanting
Op diverse plaatsen in het Stadspark vernieuwt de stad ook de onderbeplanting. Dit zijn laagblijvende planten die onder hogere planten of bloemen groeien.​ Bij de soortkeuze van de onderbeplanting wordt rekening gehouden met het oorspronkelijke ontwerp van het Stadspark en de ecologische waarde van de planten.

Meer info

Infolijn stad Antwerpen
tel. 03 22 11 333

Dit artikel is gedeeld door