Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Bomenplan 2.0

Bomen in de stad bieden heel wat voordelen. Ze filteren fijn stof uit de lucht en zorgen voor een betere luchtkwaliteit door de opslag van broeikasgassen en de productie van zuurstof. Daarnaast zorgen bomen in de zomermaanden voor natuurlijke verkoeling en schaduw en temperen ze de omgevingsgeluiden. Een gezonde mix van bomen verhoogt de biodiversiteit in de stad.

Met haar bomenplan 2.0 heeft de stad een nieuwe leidraad om de bomen op het Antwerpse openbaar domein duurzaam te beheren.

Ruimte boven de grond en onder de grond

Daarbij schenkt de stad niet enkel aandacht aan de ruimte voor de bomen boven de grond, maar ook aan de nodige ondergrondse wortelruimte. Die is bepalend voor de conditie en de uiteindelijke grootte van de bomen.  

Toekomstbomen

Als bomen voldoende ruimte krijgen boven en onder de grond kunnen ze uitgroeien tot toekomstbomen die tot 120 jaar oud worden. Grote (toekomst)bomen zorgen voor een groter groenvolume en verhogen zo de positieve effecten van groen in de stad.

Antwerpen telt ruim 500 toekomstbomen en laat het aantal stelselmatig groeien. Dat gebeurt door het aanplanten van nieuwe bomen en door de opwaardering van bestaande bomen.

Bomenplan 2.0

Het eerste bomenplan dateert van 2010. Dit nieuwe Bomenplan 2.0 werd voorgesteld in april 2021. 

Dit artikel is gedeeld door