Heraanleg Zillebekelaan

Verloop werken Zillebekelaan

Intussen zijn de werken aan de Zillebekelaan volop aan de gang. Met de heraanleg wil het district Berchem van de Zillebekelaan een echt plein maken.

Update april 2019

De werken aan de Zillebekelaan verlopen vlot. Als alles volgens plan verloopt en de weersomstandigheden meezitten, zijn de werken in de loop van juni 2019 af. Momenteel wordt er bovengronds op en rond het plein hard gewerkt.

16/04: aanleg van de parkeerstroken

Update januari 2019

Infiltratiebuizen en ondergrondse boomgroeiconstructie
Onder het plein komt een inventief systeem voor waterinfiltratie. In de eerste plaats infiltreert het regenwater ter hoogte van de boomgroeiplaatsen. In januari ging de aanleg van deze inventieve ondergrondse infiltratie- en groeiconstructie rondom de bomen van start.

Bij grotere regenbuien zal het regenwater overstorten naar een dieper gelegen grote infiltratiebuis zodat het nog verder kan infiltreren in de ondergrond. In december ging de grote infiltratiebuis van 2 meter doorsnede de grond onder het plein in. De grote buis zit vol met kleine gaatjes, waar het regenwater doorheen druppelt. Een witte doek omhult de buis, dit omhulsel laat water door en houdt zand en ander materiaal tegen.

ondergrondse infiltratie- en wortelgroeiconstructie rond de nieuwe boomspiegels
29/01/2019: buizen die bedekt zijn met koepels van plastiek vormen de bekisting voor de infiltratie- en wortelgroeiconstructie rond de nieuwe boomspiegels.
infiltratiebuis verdwijnt onder de grond
11/12/2018: de infiltratiebuis is bijna volledig verdwenen onder de grond. Het witte omhulsel laat water door, maar vermijdt dat er zand of ander materiaal in de buis terecht komt.
infiltratiebuizen
04/12/2018: de onderdelen van de grote infiltratiebuis (2 meter doorsnede) liggen klaar om aan elkaar gelast te worden. De buis zit vol met kleine gaatjes.

De Zillebekelaan: een plein

De Zillebekelaan wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Het wordt een overzichtelijk en verkeersvrij plein met verschillende functies: groen, spel, markt, evenementen en parkeren. Het plein wordt zo aangelegd dat er geen hoogteverschil is met het voetpad.

Hier en daar op het plein komen grote plantvakken met bomen. De locatie van de vakken werd gekozen in functie van de opstelling van de wekelijkse vrijdagmarkt. De nieuwe bomen krijgen door middel van een ondergrondse constructie veel wortelruimte, zodat ze goed kunnen groeien.

Onder het plein komt ook een inventief systeem voor waterinfiltratie. In eerste plaats zal het regenwater infiltreren ter hoogte van de boomgroeiplaatsen. Bij grotere regenbuien zal het regenwater overstorten naar een grote infiltratiebuis zodat het nog verder kan infiltreren in de ondergrond.

Op het vernieuwde plein komen verder banken en kleine speelelementen. De parkeerplaatsen worden samengebracht aan de kant van de Langemarkstraat en de Pervijzestraat.
 

Het ontwerp voor de nieuwe Zillebekelaan

Timing en fasering

Begin november gingen de werken van start. De werken verlopen in twee fases:

  • Fase 1: eerst wordt het plein aangepakt, dit zijn de meest intensieve werken:
    • afbraakwerken
    • plaatsingen van grote ondergrondse infiltratiebuizen
    • aanleg van ondergrondse constructies om de groei van de bomen te garanderen
    • bestrating van het plein en verdere bovengrondse afwerking op het plein
  • Fase 2: werken rond het plein. De bestrating en verdere bovengrondse afwerking rondom het plein worden gedaan. Centraal staat de verbinding met de Geluwestraat, Langemarktstraat en Pervijzestraat.

Het verloop en de duur van de werken wordt sterk bepaald van het weer en onvoorziene omstandigheden. We schatten dat de werken tegen juni 2019 afgerond zijn.

Markt tijdelijk in Helderstraat

Gedurende de werken verhuist de vrijdagmarkt naar de Helderstraat. Let op: iedere vrijdag tussen 5 en 15 uur mag u niet parkeren op de locatie van de markt in de Helderstraat. Er zal hiervoor ter plaatse een parkeerverbod staan. Na de werken komt de markt natuurlijk terug naar het vernieuwde plein.

Bereikbaarheid

Fietsers en voetgangers
Tijdens de werken is de Zillebekelaan enkel toegankelijk voor voetgangers. Fietsers wordt geadviseerd de omleiding te volgen. Fietsers met een bestemming aan de Zillebekelaan kunnen het laatste deel van hun route te voet afleggen.

Auto’s
Er geldt een volledig parkeerverbod in de werfzone. Let op de tijdelijke signalisatie in de straat en zorg ervoor dat uw auto op tijd buiten de werfzone staat.

Omleiding

De Geluwestraat, Langemarkstraat en Pervijzestraat worden doodlopend ter hoogte van het plein. Er worden dan een plaatselijke omleiding voorzien om deze straten te ontsluiten.

Huisvuilophaling

Ook voor de vuilniswagen is de Zillebekelaan onbereikbaar. U brengt uw huisvuil best naar één van de volgende straten buiten de werfzone: Langemarktstraat, Pervijzestraat of Geluwestraat.

Bomen

Verschillende bomen op de oude Zillebekelaan waren ziek. Bovendien hadden ze te weinig ruimte om verder te groeien. De boomwortels duwden de middenberm naar boven. Daarom is er in het nieuwe ontwerp voor de Zillebekelaan extra aandacht voor nieuwe bomen en ander groen.

In totaal worden er dertien nieuwe bomen geplant op en rond het plein. De nieuwe bomen krijgen door middel van een innovatieve ondergrondse constructie veel wortelruimte, zodat ze goed kunnen groeien.

Zes pleinbomen krijgen een centrale plaats, verspreid over plantvakken op het plein. In juni 2017 kozen bewoners van de Zillebekelaan welke bomen er in de zes plantvakken centraal op het plein komen. Met 80 procent van de stemmen viel de keuze op de amberboom. Met de opvallende geel/rode herfstverkleuring vormen deze bomen in de toekomst de nieuwe blikvangers van het plein.

De andere zeven nieuwe bomen rond het plein zijn een es, een Europese hopbeuk en vijf Spaanse aken. Ook door nieuwe plantvakken met grassen en andere planten zal het plein er groener uitzien. De locatie van de plantvakken werd gekozen in functie van de opstelling van de wekelijkse vrijdagmarkt.

Meer info

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door