Tussenkomst lidgeld sport- en beweegaanbieders

Heeft iemand het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kan hij/zij geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan hij/zij eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen. 

Dat geld moet dienen ter ondersteuning van het lidgeld van een sport- of beweegaanbieder. Dit omvat een groepslessenreeks of fitness, of deelname aan een sportseizoen bij een erkende sportclub. Eénmalige deelnames aan een sport- of beweegaanbod, zoals de inschrijving voor een sportkamp, komen dus niet in aanmerking voor ondersteuning.

Om beroep te kunnen doen op deze tegemoetkoming dient onderstaand aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd te worden naar: 

Aanvraagformulier ondersteuning lidgeld

Reglement ondersteuning lidgeld sport- en beweegaanbieders

Dit artikel is gedeeld door