Vader en zoon bij hun autoJonathan Ramael

Aanvraag parkeervergunning voor bewoners

Bent u gedomicilieerd in een deel van de stad waar betalend parkeren geldt? Of in een blauwe zone? Dan kan u een vergunning voor bewonersparkeren of bewonerskaart aanvragen. Daarmee parkeert u gratis en zonder tijdslimiet in uw bewonerszone.

UPDATE CORONAVIRUS: Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De stadsloketten zijn daarom enkel open voor de essentiële dienstverlening. Momenteel kan u geen afspraak maken voor de aanvraag van een parkeervergunning. U kan wel online een parkeervergunning aanvragen via het E-loket.

Aanvragen en documenten:

Parkeervergunning voor bewoners aanvragen

Ik wil gratis parkeren in de buurt waar ik woon.

Aanvraag starten

Wie kan een parkeervergunning voor bewoners aanvragen?

 • U kan een parkeervergunning aanvragen, als u woont in een zone waar bewonersparkeren geldt. Een overzicht van de zones vindt u op het kaartje hieronder. Een gedetailleerd plan van uw bewonerszone kan u downloaden via de infofiches onderaan deze pagina.

 • Uw domicilieadres bepaalt de zone van uw parkeervergunning, u kan de zone dus niet zelf kiezen.

 • Per wooneenheid kan u maximum 2 parkeervergunningen voor bewoners krijgen.

 • Hebt u een parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan kan u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen maar het hoeft niet.

 • Hebt u een taxinummerplaat? Dan kan u geen parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen

Wat u moet weten over de parkeervergunning voor bewoners

 • In een aantal winkelstraten is de parkeervergunning enkel geldig na de winkeluren. Tijdens de winkeluren moeten bewoners er ook betalend of schijfparkeren.

 • Voor autodelende bewoners zijn er speciale, gunstige voorwaarden.

 • Een parkeervergunning voor bewoners is geen fysiek document. Uw nummerplaat wordt digitaal geregistreerd. Parkeerwachters controleren online of u de juiste vergunning hebt.

 • Een aanvraag duurt gemiddeld 10 werkdagen*. U bent pas vrijgesteld van het betalend of schijfparkeren zodra de parkeervergunning uitgereikt is.

 • Bestuurders met een lichte vrachtwagen kunnen een parkeervergunning krijgen, maar mogen niet parkeren in winkelstraten.

 • U kan geen parkeervergunning aanvragen voor kampeerwagens.

 • Is er een publieke parking of buurtparking in uw buurt? Misschien is het interessanter voor u om daar een parkeerplaats te huren met een bewonerssubsidie.

 • Alle info over parkeervergunningen voor bewoners leest u in het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners en autodelers.

*Door feest- en brugdagen kan de aanvraag langer dan 10 dagen duren.

 

Welke documenten hebt u nodig?

 • Uw identiteitskaart (via mail voor- en achterzijde doorsturen)

 • Het kentekenbewijs van uw voertuig. Nieuwe kentekenbewijzen bestaan uit twee delen; bij uw aanvraag hebt u DEEL1 (symbool auto) nodig (via mail voor- en achterzijde doorsturen).

 • In sommige gevallen een extra document of attest:

  • Als u met een particulier voertuig rijdt ingeschreven op naam van een andere persoon: verzekeringspolis waarin vermeld staat dat de aanvrager een bestuurder van het voertuig is.

  • Als u als werknemer met een bedrijfsvoertuig rijdt: attest van uw werkgever of de leasingmaatschappij dat bevestigt dat u de wagen permanent gebruikt.

  • Als u als zaakvoerder met een bedrijfsvoertuig of leasewagen rijdt: kopie van de statuten uit het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat u de zaakvoerder bent.

Hoe vraagt u een parkeervergunning aan?

 • Vraag de parkeervergunning voor bewoners aan via het e-loket van de stad Antwerpen. Lees eerst de tips om makkelijk in te loggen bij het e-loket.

 • Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De stadsloketten zijn daarom enkel open voor de essentiële dienstverlening. Momenteel kan u geen afspraak maken voor de aanvraag van een parkeervergunning. U kan wel online een parkeervergunning aanvragen via het E-loket.

 • Zodra uw parkeervergunning in orde is, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Als u de aanvraag deed via een stadsloket, krijgt u die op papier.

 • Uw parkeervergunning wordt digitaal geregistreerd. U hoeft geen vignet of ander bewijs achter de voorruit te plakken. Aan de hand van uw nummerplaat kunnen parkeertoezichters zien of u over de juiste parkeervergunning beschikt.

Hoe vernieuwt u uw parkeervergunning?

De parkeervergunning is beperkt in de tijd. 

 • Uw wagen is op uw naam ingeschreven, u hebt een geldige parkeervergunning op uw domicilie-adres, en er is niets aan uw persoonlijke gegevens veranderd? Dan hoeft u verder niets te ondernemen. Uw parkeervergunning wordt automatisch voor 2 jaar verlengd.

 • In alle andere gevallen moet u zelf het initiatief nemen. U kan uw parkeervergunning online vernieuwen via het e-loket. De fiche in het e-loket om uw vergunning te vernieuwen is dezelfde als die om een parkeervergunning aan te vragen.

 • Normaal gezien ontvangt u ruim voor de einddatum een uitnodiging om uw vergunning te vernieuwen op het e-mailadres dat u bij registratie doorgaf (als dit niet gekend is: het postadres). Hebt u 3 weken voor het verlopen van uw vergunning nog geen uitnodiging ontvangen? Dan vraagt u de vergunning best zelf opnieuw aan. 

Bijzondere situaties

 

Stratenplannen bewonerszones

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door