Digitaal parkeerverbodsbord in AntwerpenRombit

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod met parkeerborden

Verhuizen, een grote levering, een container of hoogtewerker die voor uw deur moet geplaatst worden… Er zijn veel redenen om een parkeerplaats even vrij te houden met een tijdelijk parkeerverbod. Hiervoor is een toelating nodig, ook als er geen hinder is voor doorgaand verkeer.

Wat hebt u nodig om uw parkeerverbod online aan te vragen?

 • U hebt een A-profiel nodig

 • U hebt een kaartlezer en bankkaart nodig voor de betaling.

 • U opent de toepassing best op een laptop/vaste computer via de webbrowser Google Chrome.

Vraag hier uw parkeerverbod aan

Op het digitale platform parkeerverbod.info kan u:

 • raadplegen hoe lang en waar een parkeerverbod precies geldt

 • raadplegen of het effectief om een vergund parkeerverbod gaat

 • Onwettige parkeerverbodsborden melden

Wat valt niet onder de aanvraag tijdelijk parkeerverbod met parkeerborden?

Als u werken uitvoert en hierbij het openbaar domein zoals straat of voetpad inneemt, bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Afhankelijk van het soort werk dat u uitvoert, heeft u een aangepaste toelating nodig. 

Tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie

U moet aan verschillende voorwaarden voldoen voor de aanvraag tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie. Indien u ook parkeerplaatsen op de rijweg inneemt, moet u naast deze aanvraag ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen.

Werk met werfsignalisatie 

Voor grote werken, die niet voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie, moet u een toelating voor werk met werfsignalisatie aanvragen bij Ondernemen in Antwerpen. Volgende werken zijn voorbeelden van werken met werfsignalisatie:

 • Een werftoilet, werfzone of werfkeet (= tijdelijk kantoor)

 • Containers die het zicht belemmeren (zeecontainer) door hun hoogte (max. 1m60)

 • Containers waarbij men werkt met een stortkoker over het voet- / fietspad

 • Een kraan + 25 ton (inclusief de lasten) of kranen die zich niet binnen de parkeerstrook kunnen opstellen (stempels incl.)

 • Parkeerverbod dat gekoppeld is aan een dossier grote werven, dit dient opgenomen te worden binnen het dossier grote werven

Hoe vraagt u een tijdelijk parkeerverbod aan?

 • U vraagt een parkeerverbod online aan met uw A-profiel. 

 • De stad plaatst de verkeersborden 2 dagen voor de start van het parkeerverbod en noteert daarbij de nummerplaten van de geparkeerde wagens. U mag zelf geen borden plaatsen voor een parkeerverbod.

 • Een verlenging van uw parkeerverbod vraagt u aan via dezelfde link (klik op ‘mijn aanvragen’). 

Wanneer moet u uw aanvraag indienen? 

U kan kiezen voor een spoedprocedure of een standaardprocedure, zowel bij de eerste aanvraag als bij de verlenging. 

 • Soms heeft de stad bijkomende informatie nodig om uw aanvraag te verwerken. Wacht niet langer dan 3 kalenderdagen om die te bezorgen. Anders kunnen we de tijdige behandeling van uw aanvraag niet garanderen en kan uw dossier afgekeurd worden.

 • Als uw parkeerverbod gecombineerd is met een aanvraag voor tijdelijk inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie, is de spoedprocedure niet mogelijk.

 • Als u online betaalt, gaat de procedure het snelst.

Let op, tijdens brug- en feestdagen is de dienst tijdelijke signalisatie gesloten. De doorlooptijden van uw aanvraag kunnen hierdoor afwijken.  

Brugdagen 2020: 22 mei en 20 juli.

Wanneer moet u ten laatste uw aanvraag voor een parkeerverbod indienen?

  Nieuwe aanvraag: standaardNieuwe aanvraag: spoedVerlenging: standaardVerlenging: spoed
Online betaling6 werkdagen voor de start van het parkeerverbod2 werkdagen voor de start van het parkeerverbod en voor 9 uur ‘s ochtends2 werkdagen voor het einde van het lopende parkeerverbod1 werkdag (minimum 24 uur) voor het einde van het lopende parkeerverbod
Betaling met overschrijving (voer uw betaling tijdig uit!)10 werkdagen voor de start van het parkeerverbodNiet mogelijkNiet mogelijkNiet mogelijk

Wanneer wordt uw aanvraag goedgekeurd?

Wij proberen uw aanvraag steeds zo snel mogelijk te verwerken. De aanvragen worden chronologische behandeld op datum van plaatsing. Door deze manier van werken, kunnen alle aanvragen op tijd worden verwerkt.

Wanneer u naar parkeerverbod.antwerpen.be surft en daar verder gaat naar ‘mijn aanvragen’ kan u de status van uw dossier opvolgen.

Hoeveel kost een parkeerverbod?

Om ervoor te zorgen dat enkel parkeerplaatsen worden ingenomen als dat echt nodig is, vraagt de stad Antwerpen een vergoeding. U ziet de kostprijs meteen als u uw aanvraag indient. Deze kostprijs omvat ook de plaatsing, ophaling en huur van de parkeerverbodsborden.

Voor de aanvraag van een nieuw parkeerverbod is de prijs minimum 49 euro

Samenstelling prijs parkeerverbod

  Vaste administratieve kost
StandaardprocedureSpoedprocedure
Spoedprocedure25 euro75 euro
Verlenging-50 euro

  Variabele kost per parkeerplaats (= 6 meter) per dag
Aanvraag3 euro/parkeerplaats/dag, met een minimumbedrag van 24 euro
Verlenging3 euro/parkeerplaats/dag vanaf het moment dat u het minimumbedrag van 24 euro hebt bereikt. Om dat na te gaan, worden het aantal parkeerplaatsen/dag van de oorspronkelijke aanvraag en de verlenging bij elkaar opgeteld.

Het retributiereglement bepaalt alle tarieven en terugbetalingen in detail.

Vrijstelling

Scholen, erkende jeugdverenigingen en socioculturele verenigingen gevestigd in de stad Antwerpen kunnen 1 keer per jaar gratis een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op het adres van hun vestiging. Neem vóór u de aanvraag indient contact op met de dienst tijdelijke signalisatie via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be voor meer informatie over deze procedure. 

Kan ik mijn aanvraag wijzigen of annuleren?

 • Vanaf 5 werkdagen voor de start van het parkeerverbod kan u een ingediend dossier niet meer wijzigen

 • Een annulatie vraagt u minstens 3 dagen voor de startdatum van het parkeerverbod aan met een email naar tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be. De variabele kost van het dossier wordt dan terugbetaald. Als u uw dossier later annuleert, krijgt u geen terugbetaling.

 • U kan een parkeerverbod niet gedeeltelijk annuleren. 

 • Een lopend parkeerverbod kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden vroegtijdig worden stopgezet en terugbetaald.

Wat als ik straatmeubilair moet verwijderen voor mijn verhuis of werken? 

Als er voor uw werken straatmeubilair tijdelijk moet verwijderd worden (bv. Paaltjes, fietsbeugels, etc), moet u dit in uw aanvraag vermelden in het veld ‘opmerkingen’. U schrijft in dit veld een opsomming van al het te verwijderen straatmeubilair.

Aan het verwijderen van straatmeubilair is een extra kost verbonden. Deze kostprijs zit dus niet mee verrekend in de prijs van het parkeerverbod. Meer informatie en prijzen vindt u terug in het retributiereglement.

U zal na uw aanvraag via mail een offerte ontvangen voor het verwijderen van het straatmeubilair. U moet voor deze offerte uw akkoord geven. Na het verwijderen en terugplaatsen van het straatmeubilair wordt de definitieve factuur opgestuurd.

Let op, indien meer straatmeubilair verwijderd moest worden dan aangegeven op uw aanvraag, zal de prijs van de factuur hoger zijn dan de offerte. Geef dus zeker al het te verwijderen straatmeubilair door voor een correcte prijsindicatie.

Uitzonderlijke situaties

Hou rekening met de volgende bijzondere situaties:

Het tijdelijke parkeerverbod veroorzaakt hinder voor het openbaar vervoer van De Lijn

Als uw werken een impact hebben op het openbaar vervoer, moet u ook het akkoord van De Lijn toevoegen bij uw aanvraag. Deze toelating kan u aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be.

U voert werken uit in de Diamantwijk 

Bekijk voor werken in de Diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat) goed de bijzondere voorschriften en procedures voor u aan uw werken begint. 

Tijdelijk parkeerverbod op een parkeerplaats voor personen met een handicap

Als u langer dan 3 dagen een parkeerplaats voor personen met een handicap inneemt, moet u zelf een tijdelijke vervangende parkeerplaats voorzien zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke parkeerplaats. Neem hiervoor contact op met de dienst tijdelijke signalisatie via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be.

Contactgegevens dienst Tijdelijke Signalisatie - Parkeerborden​

Stedelijk contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 16.30 uur.

Email:  tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Alles over verhuizen binnen of naar Antwerpen of verhuizen naar het buitenland. Aangifte van adreswijziging, referentieadres of woningkaart.
Verhuizen
63500+