Opcentiemen op Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

De stad heft geen eigen, stedelijke belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 heft de stad 200 opcentiemen op de Vlaamse belasting. 

Bedrijfsruimten die leegstaand en/of verwaarloosd zijn, kunnen door het Vlaamse gewest opgenomen worden in de Vlaamse inventaris voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Het decreet van 19 april 1995 stelt hiervoor een aantal criteria vast:

 • de bedrijven moeten gelegen zijn op één of meerdere percelen van minstens 500 m²;
 • er moet een economische activiteit zijn, of geweest zijn;
 • wanneer er minder dan 50% van de totale vloeroppervlakte niet nuttig en effectief gebruikt wordt, is er sprake van leegstand;
 • uitgesproken gebreken van verwaarlozing zijn een reden om opgenomen te worden in de inventaris.

Voor meer info: brochure over de regelgeving

U vindt alle informatie over de Vlaamse belasting op de website van het departement omgeving.

Bevoegdheid van Vlaanderen

U kan terecht bij de Vlaamse overheidsdienst voor: 

 • de aanvraag en uitbetaling van subsidies,
 • de vaststelling en berekening van de Vlaamse heffing
 • de Vlaamse inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 

Hoe? 

Bevoegdheid van de stad Antwerpen

U kan terecht bij de inventarisbeheerder van stad Antwerpen voor: 

 • Attest burgemeester
  Dit wordt afgeleverd als de verwaarlozing / leegstand is opgelost, ter plaatse na een grondig onderzoek door de inventarisbeheerder van stad Antwerpen.
   
 • Subsidies
  De subsidieschijven worden toegekend op basis van de geleverde vorderingsstaten en controle ter plaatse van de inventarisbeheerder van stad Antwerpen.
   
 • Openbaar onderzoek
  De Vlaamse inventaris wordt jaarlijks in september openbaar gemaakt. De stedelijke inventarisbeheerder zorgt hiervoor. De Vlaamse overheid behandelt de bezwaren door derden. 
  U kan de meest recente Vlaamse inventaris raadplegen via deze link of via deze website. (zoeken op 'Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten) 

Reglementen

Contacten 

Stad Antwerpen - Financiën – Eigendomsbelasting – Inventaris bedrijfsruimten​
Postadres: Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 78 00
Inventaris_bedrijfsruimten@antwerpen.be

Vlaams Gewest - Departement Omgeving​
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
Tel: 02 553 80 33
www.omgevingvlaanderen.be

Vlaamse Belastingdienst (informatie over het aanslagbiljet)
Koning Albert II-laan 35 bus 62, 1030 Brussel
Tel. 1700 (maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur)
www.vlaanderen.be

Dit artikel is gedeeld door