Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Opcentiemen op Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

De stad heft geen eigen, stedelijke belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 heft de stad 200 opcentiemen op de Vlaamse belasting. 

Bedrijfsruimten die leegstaand en/of verwaarloosd zijn, kunnen door het Vlaamse gewest opgenomen worden in de Vlaamse inventaris voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Het decreet van 19 april 1995 stelt hiervoor een aantal criteria vast:

 • de bedrijven moeten gelegen zijn op één of meerdere percelen van minstens 500 m²;
 • er moet een economische activiteit zijn, of geweest zijn;
 • wanneer er minder dan 50% van de totale vloeroppervlakte niet nuttig en effectief gebruikt wordt, is er sprake van leegstand;
 • uitgesproken gebreken van verwaarlozing zijn een reden om opgenomen te worden in de inventaris.

Voor meer info: brochure over de regelgeving

U vindt alle informatie over de Vlaamse belasting op de website van het departement omgeving.

Bevoegdheid van Vlaanderen

U kan terecht bij de Vlaamse overheidsdienst voor: 

 • de aanvraag en uitbetaling van subsidies,
 • de vaststelling en berekening van de Vlaamse heffing
 • de Vlaamse inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 

Hoe? 

Bevoegdheid van de stad Antwerpen

U kan terecht bij de inventarisbeheerder van stad Antwerpen voor: 

 • Attest burgemeester
  Dit wordt afgeleverd als de verwaarlozing / leegstand is opgelost, ter plaatse na een grondig onderzoek door de inventarisbeheerder van stad Antwerpen.
   
 • Subsidies
  De subsidieschijven worden toegekend op basis van de geleverde vorderingsstaten en controle ter plaatse van de inventarisbeheerder van stad Antwerpen.
   
 • Openbaar onderzoek
  De Vlaamse inventaris wordt jaarlijks in september openbaar gemaakt. De Vlaamse overheid behandelt de bezwaren door derden. 
  U kan de meest recente Vlaamse inventaris raadplegen via deze link, via deze website (zoeken op 'Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten') of via het document hieronder. 

Reglementen

Contacten 

Stad Antwerpen - Financiën – Eigendomsbelasting – Inventaris bedrijfsruimten​
Postadres: Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 78 00
Inventaris_bedrijfsruimten@antwerpen.be

Vlaams Gewest - Departement Omgeving​
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
Tel: 02 553 80 33
www.omgevingvlaanderen.be

Vlaamse Belastingdienst (informatie over het aanslagbiljet)
Koning Albert II-laan 35 bus 62, 1030 Brussel
Tel. 1700 (maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur)
www.vlaanderen.be

Dit artikel is gedeeld door