Cultuursubsidies algemeen

Het culturele subsidiebeleid van de stad is complementair aan dat van Vlaanderen. Met zijn beleid wil de stad de diversiteit en de dynamiek binnen het Antwerpse kunstenlandschap stimuleren. Met de nodige aandacht voor alle kunstdisciplines en zowel voor gevestigde waarden als voor nieuw talent.

Met zijn verschillende cultuursubsidies wil Antwerpen zijn internationale uitstraling als cultuurstad versterken en anderzijds zo veel mogelijk Antwerpenaars in contact brengen met kunst en cultuur. Kunstenaars en kunstenorganisaties kunnen een beroep doen op verschillende vormen van subsidie:

Barok 2018

Antwerpen doet een oproep bij zijn kunstensector om in 2018 met het thema barok aan de slag te gaan. Antwerpen eert dat jaar zijn beroemdste inwoner Peter Paul Rubens met het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert. Kunstenaars en kunstenorganisatie kunnen subsidies aanvragen voor artistieke projecten die een hedendaagse invulling geven aan barok in de brede betekenis van het woord. Lees meer

Impulssubsidies

Impulssubsidies zijn subsidies die ook toegankelijk zijn voor nieuwe spelers in het culturele veld. Via impulssubsidies kunnen kunst- en cultuurprojecten gefinancierd worden. Lees meer

Culturele basisinfrastructuur

Deze subsidies zijn voorbehouden voor kunstinstellingen waarvan de stad initiatiefnemer is en/of proportioneel veel in investeert. Het gaat om grote initiatieven, met nationale en internationale uitstraling. Lees meer

Kunst maakt de stad

Deze subsidie regelt de toekenning van projectsubsidies voor bijdragen aan stedelijke culturele prioriteiten. Antwerpse kunst- en cultuurorganisaties die structureel gesubsidieerd worden door Vlaanderen of het statuut hebben van Grote Vlaamse Kunstinstelling, kunnen er gebruik van maken.  Lees meer

Meer info

Subsidieteam cultuur
03 338 65 14
cultuur@stad.antwerpen.be  

 

 

Dit artikel is gedeeld door
Cultuur
143000+