Veelgestelde vragen rond overlijden

Wat kost een overlijden, hoe leg ik mijn laatste wil vast. Veel mensen hebben nog heel wat vragen rond overlijden. Hieronder vindt u alvast een overzicht van de meest gestelde vragen. Als u op de vraag klikt, gaat u automatisch naar de pagina met het antwoord op de vraag. Bij sommige vragen staat het antwoord eronder vermeld.

Hebt u een vraag waarop u hier geen antwoord vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst begraafplaatsen. We helpen u graag verder.

 1. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn laatste wens gerespecteerd wordt?
  Allereerst kan u een laatstewilsbeschikking laten registreren. Hierin kan u allerlei keuzes vastleggen: kiest u voor een traditionele begrafenis of crematie; volgens welke levensbeschouwing wilt u uw uitvaartplechtigheid, in welke gemeente wil u uw laatste rustplaats en u kan ook uw uitvaartcontract vermelden. In het uitvaartcontract kan u dan weer laten vastleggen of u een uitvaartverzekering heeft, of u al een regeling heeft met een begrafenisondernemer en of u een testament heeft.
   
 2. Hoe kan ik mijn laatste wil vastleggen?
  U kan uw laatste wil vastleggen in een laatstewilsbeschikking. Dit kan u digitaal aanvragen bij de stad. U kan ook terecht in elk stadsloket. 
  Naast een algemene laatstewilsbeschikking kan u ook een 'wilsbeschikking uitvaart' afsluiten bij een begrafenisondernemer om praktische en soms ook financiële regelingen vooraf af te spreken.
  Met een wilsverklaring 'orgaandonatie' geeft u dan weer aan of u na uw overlijden uw organen ter beschikking wil stellen als donor of u zich verzet tegen orgaandonatie na uw overlijden. 
  In een wilsverklaring 'lichaam schenken aan de wetenschap' kan u aangeven of u na uw overlijden uw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap.
  Via een testament tenslotte regelt u de verdeling van uw nalatenschap.
   
 3. Worden nabestaanden persoonlijk verwittigd van het einde van een termijn?
  Nabestaanden worden niet persoonlijk op de hoogte gebracht van het verstrijken van de termijn van een concessie of betalende rustplaats. Wel informeert de stad nabestaanden op de begraafplaatsen via de infoborden of online
   
 4. Moet ik in het district of mijn woonplaats worden begraven?
  Nee, u mag uw laatste rustplaats kiezen. Als u in Antwerpen woont, kan u op alle begraafplaatsen van de stad en haar districten worden begraven. Kiest u voor het buitenland of een andere stad of gemeente? Hou er dan rekening mee dat u vaak een 'inkomtaks' moet betalen als niet-inwoner. Elke gemeente hanteert ook andere tarieven voor concessies.
   
 5. Mag ik een asurne mee naar huis nemen?
  Ja u kan een asurne bewaren op een andere plaats dan een begraafplaats. Een thuisbewaring van een asurne is gratis.
   
 6. Mag as boven de Schelde uitgestrooid worden?
  Nee het is niet toegelaten om assen op openbaar domein uit te strooien zoals bevaarbare stromen, rivieren, wegen en straten.
   
 7. Zijn er kraantjes op de begraafplaats?
  Op alle begraafplaatsen zijn er kraantjes, maar ze worden in de winter afgesloten
   
 8. Wanneer zijn de begraafplaatsen toegankelijk?
   
 9. Wanneer is de administratie van de begraafplaatsen bereikbaar?
   
 10. Wat kost een lijkbezorging?

  Een lijkbezorging een van de begraafplaatsen in Antwerpen is kosteloos als:
  - de overledene op het moment van overlijden in Antwerpen was ingeschreven (in de bevolkings- of vreemdelingenregisters)
  - de overledene minstens tien jaar van zijn leven in Antwerpen heeft gewoond
  - de overledene door het OCMW was geplaatst in een instelling buiten Antwerpen
  - de lijkbezorging wordt uitgevoerd door het OCMW
  In andere gevallen is er een belasting 'vreemd stoffelijk overschot' of ‘inkomtaks’ te betalen van 500 euro

 11. Wat kost een laatste rustplaats?
  Gewone lijn - maximum 10 jaar - gratis

  Concessie - 25 jaar - 500 euro per persoon
  Hernieuwing concessie - 5 jaar - 100 euro per persoon
  Rustplaats minderjarige (-18 jaar) - gratis
  Fundering - 8 euro per jaar
  Het betalen van een  fundering is verschuldigd op rustplaatsen in een urnenveld, in gewone lijn volle grond op de begraafplaatsen Merksem Zwaantjeslei, Ekeren en Berendrecht en in concessie volle grond op de begraafplaatsen Merksem Zwaantjeslei en Ekeren. Dit komt omdat de stad op die plaatsen voor de funderingen heeft gezorgd. op andere begraafplaatsen moet dit door de steenkapper worden voorzien.

 12. Wat kost het wijzigen van een rustplaats?
  Overbrenging urne - 250 euro
  Ontgraving - 1500 euro
  Ontgraving kind - 250 euro
   
 13. Wat kost een naamplaatje?
  Naamplaatje columbarium - 50 euro
  Naamplaatje strooiweide - 50 euro
   
 14. Kunnen familieleden worden bijbegraven?
  Familieleden kunnen enkel worden bijbegraven in een concessie of betalende rustplaats..

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door