resultaten onderzoek

Onderzoek van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel

De universiteit van Tilburg onderzocht wat de mogelijkheden en opportuniteiten zijn om het binnengemeentelijke samenwerkingsmodel tussen de stad en de districten bij te sturen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gekend. 

Sinds 2000 vormen de gemeenteraad, de negen districtsraden, het college van burgemeester en schepenen en de negen districtscolleges samen het bestuur van de stad Antwerpen.
Het onderzoek bevat een aantal aanbevelingen om samenwerking tussen de tien raden, de colleges en de administratie te versterken. 

Het onderzoek startte met volgende uitgangspunten:
•    de responsabilisering van de districten op het vlak van bevoegdheden en financiële en personele middelen,
•    de verbetering van transparantie en duidelijkheid,
•    de versterking van de samenwerking, 
•    de versteviging van de lokale bindingen.

Op donderdag 28 januari worden de resultaten van het onderzoek aan de districtscolleges toegelicht. 

Vervolgens werkt het stadsbestuur de aanbevelingen verder uit op basis van een ruim overleg met de districten. 

Bekijk de studie:

Meer info over het stadsbestuur en districtsbesturen

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
40600+