Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Ontwerp van de nieuwe Stanleystraat en Cuperusstraat

Heraanleg Stanleystraat en Cuperusstraat

De fietsostrade tussen Mechelen en Antwerpen is een snelle verbinding voor fietsers. In de Stanleystraat en Cuperusstraat is de fietsostrade nog geen tweerichtingsverkeer. Daarom worden de straten heraangelegd. De districten Antwerpen en Berchem maken van de gelegenheid gebruik om ook enkele andere knelpunten in de straten aan te pakken.

Opschorting werf

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen. Aannemer Colas legt vanaf vrijdag 20 maart 2020 de werf stil in strijd tegen het coronavirus. Dit betekent concreet dat de heraanleg van de Stanleystraat tijdelijk opgeschort wordt. De arbeiders beveiligden de werf en hebben alle aansluitingen veiliggesteld.

 • De parkeerplaatsen worden beschikbaar gemaakt.
 • De hervatting van de werf is afhankelijk van de evolutie van de situatie.

Stanleystraat

Voor de Stanleystraat (tot aan de aansluiting met de Guldenvliesstraat) werd een definitief ontwerp opgemaakt en in augustus 2018 een vergunning afgeleverd. In het voorjaar 2019 werden er voorbereidende nutswerken uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

In het nieuwe ontwerp wordt een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed voorzien langs de zijde van de spoorwegberm. Er komt ook aparte verlichting langs het fietspad. De aansluiting naar het fietsparkeergebouw en de fietsbrug wordt ruimer gemaakt zodat fietsers daar vlotter en veiliger kunnen doorfietsen. Aan de kant van de huizen blijft in de Stanleystraat een enkelrichtingfietspad behouden.

Aan het kruispunt van de Klokstraat en Zénobe Grammestraat komt een verhoogd kruispunt. Ter hoogte van de hoek met de Boomgaardstraat wordt het voetpad breder.

Ook het kruispunt van de Boomgaardstraat met de Posthoflei wordt aangepakt. Nu wordt het autoverkeer vaak geblokkeerd, wat nadelig is voor alle weggebruikers. Een belangrijke verandering is dat de aparte busbaan weggaat en dat de bus zal meerijden met het autoverkeer. Zo blokkeert het afslaand verkeer naar de Boomgaardstraat niet langer de andere weggebruikers aan het kruispunt met de Posthoflei en de Statiestraat.

Timing en fasering

De eerste fase van de werken loopt vanaf maandag 21 oktober 2019 tot aan de kerstvakantie.
De aannemer voert dan volgende werken uit:

 • Enkele voorbereidende werken voor het verkeer: wegnemen middeneiland voor de aansluiting naar de Guldenvliesstraat en aanpassing van de oversteek naar de Boomgaardstraat.
 • Heraanleg voetpad, parkeerstrook en fietspad aan de kant van de huizen.
 • Start aanpassing van de keermuur aan de Guldenvliesstraat. De keermuur zal opschuiven in de richting van de sporen om er achteraf het fietspad te kunnen aanleggen.

Tijdens de werken geldt volgende verkeerssituatie:

 • Fietsverkeer blijft in beide richtingen mogelijk.
 • In het gedeelte tussen de Guldenvliesstraat en de Boomgaardstraat is enkel autoverkeer staduitwaarts mogelijk. Verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Boomgaardstraat > Cobdenstraat.
 • De Zenobé Grammestraat zal tijdelijk doodlopend zijn.
 • Verkeer vanuit de Klokstraat moet verplicht linksaf.
 • De Guldenvliesstraat, Cobdenstraat en Boomgaardstraat vallen buiten deze fase en blijven dus bereikbaar voor autoverkeer.
 • Een plan vind je onderaan dit artikel.
 • UPDATE: door noodzakelijke nutswerken in de Boomgaardstraat wordt verkeer sinds 25/11 omgeleid via de Weidestraat en de Generaal Drubbelstraat

Na de kerstvakantie wordt verder gewerkt aan de aanpassing van de keermuur ter hoogte van de Guldenvliesstraat en zal het fietspad aan de kant van de spoorwegberm worden aangelegd. In de laatste fase worden de rijweg en het kruispunt aan de Boomgaardstraat vernieuwd. Over die fases word je vooraf nog verder geïnformeerd.

Cuperusstraat

Zodra de Stanleystraat heraangelegd is, blijft de Cuperusstraat en het kruispunt met de Lange Leemstraat/Guldenvliesstraat de laatste schakel die nog niet is aangepakt in het traject van de fietsostrade. Ook daar is het de bedoeling om een dubbelrichtingfietspad van vier meter breed door te trekken en een enkelrichtingsfietspad langs de kant van de huizen te behouden.

Voor die werken is er nog geen definitief ontwerp. Om het fietspad daar te kunnen realiseren, is ook een verplaatsing van de tramsporen noodzakelijk. De nieuwe ligging van de sporen en de verkeersafwikkeling  op het kruispunt Lange Leemstraat/Guldenvliesstraat wordt eerst verder onderzocht. Ook waren er op de infomomenten nog heel wat opmerkingen over dat gedeelte. Het voorontwerp dat daarvoor in 2016 werd opgemaakt kan dus nog wijzigen, maar er is intussen wel al een akkoord met De Lijn om rond 2022-2023 te starten met de werken.

Minderhindervergunning bewoners

Als je niet beschikt over een vergunning voor bewoners en eigenaar of huurder van een garage bent, dan heb je recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee je vrij mag parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be kan je een aanvraagformulier invullen. Voor meer informatie kan je terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen op het nummer 03 727 16 60 of via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be.

Minderhindermaatregelen handelaars

Handelszaken die in de werfzone liggen, kunnen gebruik maken van minderhindermaatregelen. Via www.ondernemeninantwerpen.be kan je een overzicht bekomen. Voor extra vragen kan je terecht bij het bedrijvenloket via bedrijvenloket@antwerpen.be of telefonisch op 03 338 66 88.

Huisvuilophaling

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats je huisvuil op een bereikbare hoek. Meer informatie vind je op: www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling.

Geveltuin

De heraanleg van uw straat is hét moment om een geveltuin aan te leggen.
Het district voorziet gratis het plantvak, teelaarde en planten. Interesse? Schrijf je hier in.

Infomarkten

Op dinsdag 2 februari 2016 had er een infomoment plaats waar u de voorontwerpen kon bekijken. Het verslag van dit moment staat onderaan.

Op donderdag 20 oktober 2016 vond er een nieuw infomoment plaats. U vindt de plannen en posters van dit moment onderaan deze pagina.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen,
via participatie.2018@antwerpen.be of op het nummer 03 338 33 10.
 

Dit artikel is gedeeld door