Singel Noord, een overzicht

Het voorbije jaar veranderde de Singel tussen Stenenbrug en de zuidelijke kaaien sterk van uitzicht. De komende jaren komt Singel Noord -van Noorderlaan tot Stenenbrug- aan de beurt. Maar ook in de buurt van de Noordersingel staat heel wat op stapel.

Verschillende projecten op en rond Singel Noord

De Singel Noord krijgt net als in het zuiden brede fietspaden, twee rijstroken in elke richting en een groene middenberm. De kruispunten worden overzichtelijker en veiliger gemaakt en de verschillende weggebruikers worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Maar dat is niet alles wat er gebeurt.

De heraanleg van de Ijzerlaan is al in 2015 gestart. In maart starten ook de werken aan de Noordersingel tussen Schijnpoortweg en Turnhoutsebaan. De Slachthuislaan en de Turnhoutspoort volgen vanaf 2017.

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de projecten op en rond de Singel Noord. Zo kan u de toekomstplannen van het hele gebied ontdekken.

De verschillende projecten op en rond Singel Noord
De verschillende projecten op en rond Singel Noord

1. Ijzerlaan en Ijzerlaanbrug

De IJzerlaanbrug verdwijnt eind dit jaar en wordt vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. De IJzerlaan kan zo rechtstreeks aansluiten op de Slachthuislaan. Een nieuw kanaal in de IJzerlaan brengt weer water in de stad. De werken aan de IJzerlaan zijn volop bezig en worden afgerond in de zomer van 2018.
Alle info hierover vindt u op www.ijzerlaan.be

2. Voorbereidende werken Oosterweel

De zone tussen de Ring en de Ten Eekhovelei wordt vanaf maart klaargemaakt voor de komst van de Oosterweelverbinding. Het Ringfietspad en de rivier het Groot Schijn verschuiven richting Ten Eekhove. De nutsleidingen en afwateringsbuizen worden verplaatst en verdiept, zodat de Ring hier bij de aanleg van de Oosterweelverbinding in een sleuf kan worden gelegd.

Alle info hierover vindt u op www.oosterweelverbinding.be/voorbereidendewerken

3. Slachthuislaan

​De Slachthuislaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd volgens het beeld van de zuidelijke Singel. Momenteel worden de plannen hiervoor uitgewerkt. Het vergunningstraject start binnenkort.

Alle info hierover vindt u op www.antwerpen.be/slachthuislaan

4. ​Slachthuissite

De Slachthuissite, Noordschippersdok en de kade Lobroekdok aan de overzijde van de Slachthuislaan krijgen een nieuwe invulling. Het wordt een gebied waar wonen centraal staat, met ruimte voor diensten, recreatie en bedrijvigheid.

Alle info hierover vindt u op www.agvespa.be

5. Noordersingel

De Noordersingel wordt in het kader van de voorbereidende werken Oosterweel volledig heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel. De kruispunten worden veiliger. Er komt een nieuw kruispunt ter hoogte van het voormalige containerpark van Borgerhout dat toegang geeft tot Spoor Oost. Bij de aanleg van Oosterweel zal dit ook aansluiten op de nieuwe op- en afritten van de Ring. De werken starten in de paasvakantie.

Alle info hierover vindt u op www.noordersingel.be

6. ​Tramtunnel Turnhoutsebaan

​De Lijn breidt de Antwerpse premetro verder uit met een nieuwe aantakking op de Reuzenpijp. Hierdoor kan tram 10 op het kruispunt Turnhoutsebaan/Noordersingel ondergronds verdwijnen. De tram wordt uit het overige verkeer gehaald. Zo kan het verkeer vlotter rijden en wordt het kruispunt veiliger gemaakt. De werken starten in de loop van 2016.

Alle info hierover vindt u op www.delijn.be

7. Herinrichting Turnhoutsepoort

De Singel tussen Stenenbrug en Noordersingel is een aaneensluiting van drie kruispunten. Door het ondergronds gaan van de tram en de heraanleg van de rijbaan, kunnen de kruispunten compacter, overzichtelijker en dus veiliger worden ingericht. 
Met nieuwe fietsaansluitingen en vrijliggende fietspaden wordt rond de Turnhoutse Poort de rode loper uitgerold voor de fietsers.

Alle info hierover vindt u op www.wegenenverkeer.be

8. Herinrichting Landschap Turnhoutseknoop

De Turnhoutsepoort is de verbinding tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het park Rivierenhof.  In de loop van 2017 wordt de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd en duikt tram 10 onder de grond.

Na de heraanleg kunnen auto’s langs de Turnhoutsepoort de stad uit- én inrijden. De poort aan de Statielei wordt volledig aangelegd enkel voor fietsers en voetgangers. Dit vraagt binnen de Singel om enkele wijzigingen aan de Turnhoutsebaan en de Statielei.

Er komt ook heel wat nieuwe open ruimte vrij tussen het spoor en de Ring. Hiervoor heeft de stad een landschapsontwerp opgemaakt.

Alle info hierover vindt u op www.antwerpen.be/turnhoutseknoop

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door