Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Districtsraad

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 kiest u uw eigen districtsraadsleden. Alle leden wonen bij u in de buurt. Zo kunnen zij goed inschatten wat de lokale noden en mogelijkheden zijn en hoe ze daarop best kunnen inspelen.

Rechtstreeks verkozen

Door de districtsraadsleden rechtstreeks te laten verkiezen en de districtsraad bevoegdheden te geven op lokaal niveau, wil het stadsbestuur:

 • de politiek dichter bij de burger brengen;
 • een evenwichtigere verhouding creëren tussen het aantal politieke mandatarissen en het aantal inwoners;
 • voortdurend communiceren met de burger;
 • een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aanbieden, onder meer via de creatie van negen aanspreekpunten: de districtshuizen (administratief) en de districtsraden (politiek).

Bevoegdheden

De districtsraden zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen: 

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Daarnaast kunnen zij ook:

 • algemeen advies verstrekken bij districtsaangelegenheden; 
 • adviesraden oprichten;
 • punten die betrekking hebben op de bevoegdheden van het districtsbestuur laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad;
 • een volksraadpleging organiseren over de eigen bevoegdheden;
 • voorstellen doen in verband met het personeelskader van het district.

Samenstelling

Beslissingen

De beslissingen van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. Hier leest u hoe u deze besluiten kan raadplegen.

Vergaderingen

De districtsraad vergadert minstens één keer per maand. Aan elke districtsraad gaat een openbare raadscommissie vooraf, om de bespreking en de besluitvorming in de districtsraad voor te bereiden. Waar, wanneer en waarover uw lokale districtsraad vergadert, komt u te weten via onderstaande links of bij het onthaal van uw districtshuis.

Wilt u ook in de districtsraad zetelen?

Heeft u een uitgesproken mening over uw buurt? Wilt u die graag omzetten in een concreet engagement? Twijfel dan niet en stel u kandidaat bij de volgende districtsraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
62200+