Kattendijksluis : de bedieningstijden.

Scheepvaartafspraken om de toegang van en naar het stedelijk havengebied te organiseren.

De Vlaamse regering heeft op 24 oktober 2014 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening zeehavengebied Antwerpen” definitief vastgesteld.  Het Eilandje behoorde hierdoor niet langer tot het zeehavengebied maar werd stedelijk gebied.  De stad Antwerpen nam de bevoegdheden van het Havenbedrijf Antwerpen over.

Met de beheerders van de Kattendijksluis (De Vlaamse Waterweg) werden volgende scheepvaartafspraken gemaakt om de toegang van en naar het stedelijk havengebied te organiseren:

Volgende vaartuigen, komende van, of met bestemming Scheldegebied kunnen, tijdens de bedieningstijden**, van de Kattendijksluis gebruik maken:

Type vaartuig                  Maximale afmetingen                    Verplichting tijdens draaitijden

Pleziervaartuigen              LOA 90 m * GRB 12 * 3 m                             Ja

Passagiersschepen           LOA 90 m * GRB 12 * 3 m                           Neen

Beroepsvaart kan geen gebruik maken van de Kattendijksluis en dient in overeenstemming met de geldende verordeningen, de stedelijke haven in te varen of te verlaten via de toegangswegen van het zeehavengebied of de vaarweg “Albertkanaal”.

Alle vaartuigen die het stedelijk havengebied invaren of verlaten via een andere weg dan de Kattendijksluis melden zich volgens de vereiste meldingsprocedure.

De Kattendijksluis kan enkel bediend worden tussen 2,2 mTAW en 4,6 mTAW Scheldepeil.  Vóór een bediening dienen de waterweggebruikers tijdig contact op te nemen met de sluisbedienaars via tel: 03/227.30.99 of VHF 69. 

** bedieningstijden Kattendijksluis:

    -  van ma tot za: 06u00 – 22u00

    -  in de regel wordt de Kattendijksluis niet bediend op zon- en wettelijke feestdagen.

Echter vanaf Pasen tot en met 30 september wordt er op zon- en wettelijke feestdagen bediend van 09u00 tot 19u00.

 

 

 

 

2 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Nele Carpentier

Ik formuleer graag een suggestie: gisterenochtend stond ik tussen 8u54 en en 09u14 precies 20 minuten stil aan die brug. Om die reden kom ik vanmorgen speciaal een kwartiertje vroeger aangefietst ... sta ik om 8u40 opnieuw 20 minuten stil voor die brug! Voor de (fiets-)pendelaars onder ons die het vanuit Noord al niet zo gemakkelijk hebben om de stad binnen te geraken, zou het fijn zijn als er vaste bedieningstijden gepland werden en ook aangekondigd ter plaatse. Bedankt om die optie te bekijken. Vriendelijke groeten, Nele

Jouw avatar
Astad Contactcenter

Beste Nele, Het beheer van de kattendijksluis is geen bevoegdheid van de Stad maar valt onder het beheer van Waterwegen en Zeekanaal NV. Je kan hen contacteren via http://www.wenz.be/nl/

Dit artikel is gedeeld door