Heraanleg voetpaden, fietspaden en rijbaan Ruggeveldlaan

Heraanleg voetpaden, fietspaden en rijbaan van de Ruggeveldlaan

Het district Deurne investeert in de heraanleg van de voetpaden, fietspaden en rijbaan op de Ruggeveldlaan, tussen de Boterlaarbaan en de August van de Wielelei. Op maandag 7 november 2016 start de aannemer met de tweede fase, nl. de vernieuwing van de Ruggeveldlaan aan de zijde van het Rivierenhof.

Aanleiding

In 2013 heeft vervoersmaatschappij De Lijn een vrije trambaan aangelegd op de Ruggeveldlaan in het kader van Livan I. Via deze nieuwe bedding rijdt sinds april 2015 een sneltram naar Wommelgem. De werken beperkten zich tot de middenberm. Aansluitend investeert district Deurne in de resterende delen van de straat, namelijk de rijweg en de fiets- en voetpaden van de Ruggeveldlaan tussen de August Van de Wielelei en de Boterlaarbaan. Daardoor zal dit deel van de Ruggeveldlaan tijdelijk enkel richting worden tijdens de duur van de werken.  

Heraanleg

  • Het bestaande wegprofiel blijft in principe behouden, al worden er wel optimalisaties doorgevoerd in de breedtes van de verschillende wegdelen. In beide richtingen blijft één rijstrook behouden, plaatselijk verbreed met een afslag- of invoegstrook.
  • Rechts van de rijstroken komt een parkeerstrook voor langsparkeren. De parkeerstrook wordt van het fietspad gescheiden door een ‘schrikstrook’ (als buffer tussen wagens en fietsers) waarin ook de nieuwe verlichtingspalen worden voorzien.
  • De asfalttoplaag van de rijweg en de parking worden vernieuwd. De bestaande betonverharding wordt opgebroken en vervangen door een nieuwe asfaltverharding. 
  • De voet-en fietspaden worden aan weerszijden van de straat heraangelegd. De fietspaden worden verbreed en sluiten aan op de oversteken die eerder al werden aangelegd in de middenberm.

Timing

De werken zijn gestart op 2 augustus 2016 en zullen ongeveer acht maanden duren. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene factoren.

Fasering werken

De aannemer werkt in verschillende fases om de hinder tot een minimum te beperken.

  • In fase 1 A start de aannemer met de werken aan het fiets- en voetpad ter hoogte van de Spectrumschool, tussen de ijsbaan en het kruispunt met de August Van de Wielelei. Ook op andere plaatsen van de Ruggeveldlaan starten al voorbereidende werken.
  • In fase 1 B worden de rijweg en de fiets- en voetpaden vernieuwd in de volledige lengte van de Ruggeveldlaan langs de kant van Park Groot Schijn (even kant).  Deze fase start op 15 augustus en duurt ongeveer tot november-december 2016.
  • In fase 2 (start op 7 november 2016) worden de rijweg en de fiets- en voetpaden vernieuwd langs de kant van het Rivierenhof (oneven kant).  Deze fase duurt ongeveer tot maart-april 2017.

Deze timing kan uitzonderlijk verlengd worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene factoren.

Laatste fase van de werken

Na de asfaltering wordt fase 3, het stuk tussen Boterlaarbaan en Nieuwe Donk aan de kant van het Rivierenhof (oneven kant) uitgevoerd. Deze laatste fase start op maandag 27 februari 2017. De rijweg en de fiets- en voetpaden worden vernieuwd langs de oneven kant vanaf het kruispunt Nieuwe Donk tot de Boterlaarbaan. Deze fase loopt tot ongeveer vrijdag 7 april 2017.

Deze timing kan uitzonderlijk verlengd worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.

Omleiding tijdens de laatste fase

Tijdens de laatste fase wordt de Ruggeveldlaan enkelrichting van de Boterlaarbaan naar de August Van de Wielelei. Verkeer komende van de August Van de Wielelei zal omgeleid worden over de Autolei (R11) naar de Boterlaarbaan. Nieuwe Donk is in fase 2 A bereikbaar via de tijdelijke doorsteek op het kruispunt met Nieuwe Donk.

Er zijn voldoende signalisatieborden voorzien om het verkeer in goede banen te leiden.

Bus en tram

Buslijn 19 rijdt vanaf de Ruggeveldlaan via August Van de Wielelei over het traject van lijn 10 tot Turnhoutsepoort (eindhalte) en bedient de haltes ‘Schotensesteenweg’, ‘Venneborg’, ‘Lunden’, ‘Gallifortlei’, ‘Cogelsplein’ en ‘Hof ter Lo’.

Buslijn19 rijdt niet meer tussen Ruggeveldlaan/August Van de Wielelei en Drakenhoflaan. De haltes van buslijn 19: ‘A. Van de Wielelei’, ’Van Riel’, ‘Florent Pauwels’, ‘Van den Hautelei’, ‘Eksterlaar’,’ Menegemlei’ en ‘Drakenhoflaan’ worden tijdelijk niet bediend.

Tram10 volgt vanaf 25 februari 2017 tijdens de werken aan Hof Ter lo en de Turnhoutsepoort een omleiding. De tram rijdt via de Ruggeveldlaan, Florent Pauwelslei, Herentalsebaan en Stenenbrug naar de Turnhoutsebaan in Borgerhout en verder naar de Melkmarkt. Tram 10 bedient halte Parkweg en Van Riel op de Ruggeveldlaan en de haltes op de Florent Pauwelslei, Herentalsebaan en Stenenbrug. 

Slim naar Antwerpen

In en rond Antwerpen staan er heel wat infrastructuurwerken gepland. Natuurlijk blijven Antwerpen en de districten steeds bereikbaar, maar afhankelijk van wanneer en waarom u ergens moet zijn, kan het ene vervoersmiddel al 'slimmer' zijn dan het andere. De website www.slimnaarantwerpen.be laat u kennis maken met alle mogelijkheden en wil u zo helpen om slim naar Antwerpen te komen.

Meer info

Algemene info:
Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 88
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be
www.slimnaarantwerpen.be

Info over vervangtraject van buslijn 19
De Lijn
tel. 070 220 200
www.delijn.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door