Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Voorlopig rijbewijs verlengen of omwisselen

Voorlopig rijbewijs verlengen

  • Een voorlopig rijbewijs verlengen is niet mogelijk
     

Voorlopig rijbewijs omwisselen

  • De houder van een voorlopig rijbewijs model 18 kan éénmalig wisselen naar een model 36
  • De houder van een voorlopig rijbewijs model 36 kan éénmalig wisselen naar een model 18.
  • Een voorlopig rijbewijs omwisselen kan enkel zolang het voorlopig rijbewijs in uw bezit nog geldig is EN het theorie-examen niet ouder is dan 3 jaar.
  • Bij een omwisseling naar een voorlopig rijbewijs model 36 is een begeleider vereist. 
  • Bij een omwisseling naar een voorlopig rijbewijs model 18 bent u verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen bij een erkende rijschool.

Opgelet! 

Wanneer u een voorlopig rijbewijs wilt omwisselen, moet u ook een nieuw aanvraagformulier invullen. Dat kan u vinden op de infofiche voorlopig rijbewijs. U moet de gegevens van uw begeleider al invullen voordat u zich gaat aanmelden op uw afspraak in het stadsloket.

Voorlopig rijbewijs vervallen?

Als u al een voorlopig rijbewijs M3 gehad hebt en het is vervallen dan kunt u dit niet verlengen. Wilt u een voorlopig rijbewijs M3 van dezelfde categorie aanvragen dan kan dit op voorwaarde dat er minimum 3 jaar verstreken zijn na de geldigheidsdatum van het vorig voorlopig rijbewijs.

Hebt u een voorlopig rijbewijs gehad voor categorie B model 18 of model 36? Dan kan ook dit voorlopig rijbewijs niet verlengd of omgewisseld worden naar het andere model.

Opgelet!

Wanneer u een voorlopig rijbewijs opnieuw wilt aanvragen, moet u ook een nieuw aanvraagformulier invullen. Dat kan u vinden op de infofiche voorlopig rijbewijs. U moet de gegevens van uw begeleider al invullen voordat u zich gaat aanmelden op uw afspraak in het stadsloket.

Wenst u toch een praktisch examen van categorie B af te leggen? Dan moet u minstens 6 uur praktische rijles volgen bij een erkende rijschool en kan bij het stadsloket een stage-attest afgeleverd worden waaruit blijkt dat u in het bezit was van een voorlopig rijbewijs.

Met dit stage-attest in handen hebt u 2 mogelijkheden:

a.      Voelt u zich klaar om een praktisch examen af te leggen? Dan kan u met een instructeur van een erkende rijschool dit praktisch examen afleggen.

b.      Hebt u toch nog tijd nodig om te oefenen? Dan hebt u nu deze mogelijkheid door een tijdelijk, voorlopig rijbewijs Model 12 aan te vragen. Dit voorlopig rijbewijs stelt u in staat om gedurende 12 maanden te oefenen met een begeleider die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
 

Snel naar

Dit artikel is gedeeld door