Luchtfoto HoekakkerBUUR

Masterplan Hoekakker – Ekeren

De stad Antwerpen en het district Ekeren werken samen met de eigenaars van dit gebied, Vooruitzicht en de Ideale Woning, aan een nieuwe toekomst voor Hoekakker. Op de planning staat in de eerste plaats de ontwikkeling een groot nieuw park. Aan de randen zullen er woningen, appartementen en voorzieningen voor de buurt komen.

Juridisch kader: eerst een masterplan, dan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

​Hoekakker was voorheen een woonreservegebied en sinds 1 januari 2016 een woongebied. De stad Antwerpen en het district Ekeren willen dat het groen maximaal bewaard blijft en ingericht wordt als park. Daarom wordt de bebouwing geconcentreerd langsheen de randen van het gebied. De visie voor de ontwikkeling van Hoekakker werd door planbureau BUUR, onder begeleiding van stad Antwerpen, in een masterplan gegoten dat de basis vormt voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Het voorontwerp van het masterplan werd op 9 september 2016 goedgekeurd waarna het ter advies werd voorgelegd aan externe partners. Op 27 januari 2017 werd het masterplan Hoekakker definitief goedgekeurd door de stad. Dit masterplan vormt de basis voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Dit RUP is een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden, waar er woningen, publieke functies, winkels of recreatie mogen komen. Inmiddels is het voortraject voor het ruimtelijk uitvoeringsplan van start gegaan. De volgende stappen van dit traject kan je zien op de tijdslijn hieronder.

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?

Vooraleer de nieuwe visie voor Hoekakker op het terrein zichtbaar zal zijn, volgen er nog verschillende stappen, zoals u kan zien op deze tijdlijn. 

Indicatieve tijdslijn voor de toekomst van HoekakkerBUUR
Indicatieve tijdslijn voor de toekomst van Hoekakker

Meer info

Meer info over het masterplan Hoekakker vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - Ruimtelijke Planning
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door